Piešťanský Dom umenia, respektíve jeho výstavné priestory, sú momentálne doslova obsypané stovkami prác malých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Verejnosti ich predstavili na vernisáži výstavy Zimný semester na konci januára.

Na úvod vernisáže predviedli svoje umenie štvorručnou hrou klaviristky Tamara Adamovičová a Nina Džambazovič z triedy pani učiteľky Polonskej. Hostí, rodičov, pedagógov a žiakov privítala potom na pôde Domu umenia jeho riaditeľka Edita Bjeloševičová, ktorá vyzdvihla dôležitosť umeleckého vzdelávania žiakov a jeho vysokú úroveň v piešťanskej Základnej umeleckej škole. Zároveň poďakovala všetkým pedagógom, pri tejto príležitosti hlavne výtvarného odboru  a vyjadrila radosť zo spolupráce, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch pri príležitosti 75. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.

Riaditeľ školy Kamil Vavrinec vo svojom príhovore hovoril o podmienkach umeleckého vzdelávania v Piešťanoch, ktoré podporuje Mesto Piešťany. Aktuálny priemerný počet žiakov školy je 1030, čo je podľa neho nad maximom kapacity priestorov a personálneho zabezpečenia. Škole chýbajú hlavne vlastné priestory pre realizáciu koncertov a výstav.

Vystavené sú tri stovky diel

Aj na výstavu do Domu umenia museli urobiť značnú selekciu, aby sa zmestili do jeho priestorov. „Pedagógovia mali náročnú úlohu vybrať s pomedzi všetkých výtvarných prác žiakov za celý I. polrok šk. roka 2018/2019 najlepšie práce, hlavne kresby, maľby, grafiky a iné výtvarné umelecké disciplíny ako keramiku a podobne,“ hovorí Kamil Vavrinec a dodáva, že diváci si môžu pozrieť tri stovky vystavených diel. „Chcel by som tiež poďakovať za spoluprácu v súčasnosti aj v uplynulom kalendárnom roku 2018 pani riaditeľke Bjeloševičovej, všetkým zamestnancom Domu umenia, pedagógom výtvarného odboru p. Černíkovej, p. Bachárovej, p. Džambazovič, p. Kromholcovej, p. Rojíkovej a p. Sádeckej za náročnú prípravu a inštaláciu výstavy,“ ocenil obetavé dámy K. Vavrinec.

Aktuálna výstava Zimný semester potrvá v Dome umenia do 3. marca. Základná umelecká škola pri príležitosti 75. výročia chystá viacero ďalších podujatí. Najbližšie to bude už túto sobotu 16. februára ples Základnej umeleckej školy v Piešťanskom pivovare.

-red- Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972