Do Piešťan zavítajú vyše tri stovky členov medzinárodnej asociácie na svetový kongres a festival neprofesionálnych filmov UNICA. Podujatie začína v sobotu 23. augusta a potrvá týždeň.

kino 3d

Festival má ambíciu prezentovať najlepšie amatérske filmy z celého sveta. Bude na ňom zastúpená tvorba z 36 členských krajín a pre Piešťany to je príležitosť na prezentáciu. Všetci členovia asociácie totiž prídu s kamerami alebo fotoaparátmi.

V rámci festivalu predstaví každá z členských krajín svoj národný program. Ten pozostáva zo súťažných filmov rôznych žánrov, tematiky a dĺžky, ktoré vznikli počas uplynulého roka. Medzinárodná porota na záver vyhodnotí najlepší program a najlepšie filmy v každej kategórii. Súčasťou prehliladky je aj World Minute Movie Cup – súťaž minútových filmov, o ktorej víťazovi rozhodujú diváci.

UNICA je medzinárodná organizácia pre neprofesionálny film zaštítená svetovou organizáciou UNESCO. Prvá medzinárodná súťaž a kongres, sa uskutočnili v máji 1935 v Barcelone. V septembri 1937 sa na 3. medzinárodnom kongrese delegáti z osemnástich národných zväzov uzniesli na založení Union Internationale du Cinema d‘Amateur – UNICA, ktorej členmi môžu byť len štáty, respektíve ich celoštátne organizácie filmových amatérov. Odvtedy UNICA každoročne usporadúva kongres a medzinárodnú súťaž amatérskych filmov.

(red) ilustr. foto: mp

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972