Tanečníci Základnej umeleckej školy Piešťany predviedli svoje umenie v pondelok 11. a utorok 12. decembra v Dome umenia pre žiakov základných škôl, rodičov i širokú verejnosť. Program s tromi stovkami mladých umelcov nacvičili učiteľky Miriam Šupenová, Monika Ondrášiková a Dagmar Kubienová. Témou vystúpení boli vianočné rozprávky, ktoré zachytil svojim objektívom Eduard Budke.-red- Foto: E. Budke

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972