Základná umelecká škola Piešťany pripravila na utorok 20. júna a stredu 21. júna záverečné vystúpenia absolventov a žiakov tanečného odboru. Dom umenia zaplnili prevažne rodinní príslušníci talentovaných detí, ktorí mali v bohatom programe možnosť vidieť množstvo rôznych tanečných štýlov. Nechýbal medzi nimi folklór, balet, klasický i moderný tanec a diváci vystupujúcim radi prepáčili drobné technické nedostatky. 

-lt/Foto: Eduard Budke-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972