O Záverečné vystúpenie tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, ktoré sa uskutočnilo 18. júna, bol zo strany divákov veľký záujem. Hľadisko v Dome umenia bolo úplne zaplnené a početné publikum si vychutnalo kreácie mladších i starších tanečníkov. K videniu boli okrem ľudových tancov, disco či baletu aj rôzne ďalšie štýly a zopár úryvkov si môžete pozrieť vo videu.

Program so žiakmi nacvičili pedagógovia Dagmar Kuběnová, Monika Ondrášiková a Miriam Šupenová. Svoje absolventské vystúpenia predviedli Veronika Mrňová, Mária Zelenayová a Lucia Kubincová. Choreografie najmladších dojali nejedného dospelého a naopak skúsení tanečníci previedli obecenstvu naozaj strhujúce pohybové divadlo.

 

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972