Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Máriom Košíkom, ktorý pochádza z Piešťan, sa predstaví v Dome umenia počas 60. ročníka Piešťanského festivalu už tento štvrtok 4. júna o 19,00 h.

Na programe bude symfonická báseň A. K. Glazunova, A. N. Skrjabin: Koncert pre klavír a orchester fis mol a Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského / Maurice Ravela.

w_mg_1003_jpg-nggid045296-ngg0dyn-320x240x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Keď Mário Košík dirigoval pred pár rokmi vo svojom rodnom meste, poskytol našej redakcii krátky rozhovor. Spomenul v ňom napríklad, že k Piešťany mu vždy pripadali ako výnimočné mesto a jeho najsilnejšie spomienky sa spájajú s hudbou – s jeho učiteľom hudby na ľudovej škole umenia či na piešťanský hudobný festival. O tom, čo chce robiť vraj bol rozhodnutý už veľmi skoro – od jedenástich rokov. V Piešťanoch žil do svojich štrnástich, kým odišiel na konzervatórium, ale do mesta sa často a rád vracia, pretože tu žijú jeho rodičia.

Mário Košík v roku 1994 ukončil odbor dirigovania na VŠMU. Ako šéfdirigent pôsobil rokoch 2000 – 2003 v Karlovarskom symfonickom orchestri. Stál za dirigentským pultom slovenských našich symfonických orchestrov, ďalej Štátneho komorného orchestra v Žiline, Moravskej filharmónie v Olomouci, Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK, Juhočeskej filharmónie České Budějovice, Pražskej komornej filharmónie. V súčasnosti pôsobí ako dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

SOSR

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vznikol v roku 1929 ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. Šéfom sa vtedy stal český dirigent František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené s mimoriadnou aktivitou Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie. Súčasným hlavným dirigentom orchestra je Mario Košik, hosťujúcim dirigentom orchestra je Adrian Kokoš.
Orchester má bohatú domácu koncertnú činnosť, ako aj početné zahraničné aktivity. Okrem toho pravidelne pracuje na nahrávaní hudby k známym slovenským filmom, v poslednom období to boli napríklad Rukojemník či Láska na vlásku.
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sa so svojimi hudobníkmi a šéfdirigentom špecializujú na repertoár klasicizmu, romantizmu, ale i 20. a 21. storočia. Na každom zo svojich koncertov v sezóne uvádzajú diela aj slovenských skladateľov, mnohé z nich ako svetové premiéry.

Pavel Dombrovsky - foto 2014

Ako sólista sa na štvrtkovom koncerte predstaví ruský klavirista Pavel Dombrovský

60. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL
Dom umenia Piešťany
štvrtok 4.6.2015 o 19.oo h

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Dirigent: Mario Košik
Sólista: Pavel Dombrovsky – klavír (/RUS)
Program: Alexander Konstantinovič Glazunov: Stenka Razin, op. 13, symfonická báseň, Alexander Nikolajevič Skrjabin: Koncert pre klavír a orchester fis mol, op. 20
Modest Petrovič Musorgskij / Maurice Ravel: Obrázky z výstavy
Promenáda
1. Škriatok
Promenáda
2. Starý hrad
Promenáda
3. Park v Tuilleries, alebo Hrajúce sa deti
4. Bydlo
Promenáda
5. Tanec nevyliahnutých kuriatok
6. Samuel Goldenberg a Shmuyle
7. Trh v Limoges
8. Katakomby (Catacombae Sepulcrum romanum)
9. Baba Jaga, alebo Domček na stračej nôžke
10. Veľká brána Kyjevská

PR, foto: achív PNky, SOSR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972