Zástupcovia mesta tento týždeň ocenili literárne práce žiakov základných škôl v Piešťanoch v súťaži Piešťany očami detí. Mladí autori posielali svoje básne a krátke prózy do školských kôl a vybraní jednotlivci potom postúpili do mestského kola, kde komisia určila poradie na prvých troch miestach v dvoch kategóriách podľa ročníkov. Ich práce budú vystavené v knižnici a niektoré z nich vám predstavíme aj na našom portáli PNky.

IMAG1518

V kategórii Poézia sa na prvom mieste v I. kategórii – žiaci 4.- 6. ročníka, umiestnil Viktor Roták zo ZŠ Vajanského s básňou Zima, druhá bola Eliška Sobotová zo ZŠ Mojmírova s dielkom Vianočný čas a tretiu priečku obsadila Dominika Táborská a jej báseň Zimička, zimička.

Medzi staršími žiakmi v II. kategórii (7.-9. ročník ZŠ) zvíťazila Jarmila Oklepková zo ZŠ Brezová s básňou Zimná noc, druhou bola Ema Prišticová tiež zo ZŠ Brezová, jej dielo má názov Pani Zima a tretie miesto získal Filip Foltýn z F.E. Scherera s básničkou Piešťany v zime.

Na uverejnenie sme ako prvé vybrali diela víťazov:

V II. kategórii – žiaci 7. až 9. ročníka komisia vyhodnotila ako najlepšiu báseň s názvom Zimná noc a jej autorkou je žiačka ZŠ Brezová Jarmila Oklepková. Nechajte sa inšpirovať…

verejne osvetlenie-zima

Z i m n á   n o c

Prichádza  noc,

hviezdy  svietia,

moja  duša  volá  o  pomoc.

A  fantázia  vzlieta.

Tisnem  si  nos  na  okno,

pozorujem  svetlo  lámp,

blikajú  dosť  nejasno,

tvoria  chodník  plný  máp.

Do  teplých  krajín  letia  vtáky,

počuť  nežné  zimné  sláky

ako  hrajú  na  husliach

melódiu  po  nociach.

Prvá  vločka – detský  smiech,

keď  dopadne  do  kočíka.

Zima  to  je – smútku  liek,

sneh  prikryje  trpaslíka.

V I. kategórii zvíťazil  Viktor Roták žiak 6.ročník, ZŠ M.R.Štefánika na Vajanského ul.

Zima

Keď zvieratá sa v lese snehom brodia,
pod ľadovou škrupinkou čosi pod zub snoria.
A každý deň musia zimu prečkať hladom
a každú noc o holý život bojujú s chladom.

Vtedy v našich domovoch krby ohňom hrejú,
pri vianočných koláčikoch deti sa spokojne smejú.
Piekli ich v pieckach spolu s mamami,
domček zavoňal všetkými vôňami.

Na obrázkoch premenil mráz naše zarosené okná,
tu Van Gogove slnečnice, tam Monetove lekná.
dúchnem na sklo, vyrobím si kukátka,
predstavím si v lese tie premrznuté chúďatká.

Kým náš stôl na rozprávkový sa premení,
mne do lesa sa s vrecom jabĺk vôbec nelení.
Musím zahnať nekľud v mojej duši,
nech všetko v poriadku je, tak sa to sluší!

Nech teraz drevo v ohni nahlas praská,
nech v snehových vločkách na zem padá láska.

Všetkým oceneným gratulujeme a mená autorov próz, ako aj ďalšie vybrané dielka  prinesieme v nasledujúcich článkoch.

(red – aktualizované)

REKLAMA

Plesen_banner w

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972