V roku 2014 uplynulo 400 rokov od doby, kedy zomreli známe feudálky – Alžbeta Bátoriová z Čachtického hradu a Lukrécia Nekešová z hradu Lukov. Pri tejto príležitosti otvorili v Čachticiach výstavu s názvom Stretnutie v čase. 

cachtice-titl

REKLAMA

450X222 primator hudcovic

Obe feudálky mali za manželov významných mužov – Alžbeta Bátoriová Františka II. Nádašdyho – slávneho bojovníka proti Turkom a Lukrécia Nekešová jedného z najznamejších českých šľachticov – Albrechta z Valdštejna. Mohli sa títo feudálni „susedia“ v minulosti stretnúť? Stretávajú sa dnes ich duchovia s duchmi ďalších významných feudálnych osobností? Dejinná cesta Alžbety Bátoriovej a Lukrécie Nekešovej od narodenia do smrti sú pútavé príbehy. Kým o jednej je množstvo materiálov, druhá je zahalená rúškom tajomstva.

Tento námet sa stal predmetom projektu „Stretnutie v čase“, kde projektovými partnermi boli Obec Čachtice a Spolek přátel hradu Lukova, Čachtický hrad s hradom Lukov. Výstupom projektu je 25 atraktívnych panelov dejinného putovania v čase a priestore, ako aj spoločný voľne sťahovateľný elektronický sprievodca. Panely i sprievodca boli spracované okrem slovenského jazyka aj v nemeckom, anglickom, poľskom a maďarskom preklade.

Pre oba hrady boli vydané aj propagačné letáčiky s pôdorysmi hradov a popisom základných objektov v príslušnom hrade. Panelová prezentácia sa stane trvalou výstavnou expozíciou na oboch hradoch, letáčiky sa vzájomne distribuujú znova na oboch hradoch. Oba hrady navštívi spolu ročne viac ako 100 000 návštevníkov, ktorí sa majú na čo tešiť v závete turistickej sezóny 2014 a najmä v sezóne 2015.

Text: Tlačová správa obce Čachtice

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972