Máte chuť vidieť krásy Stredomoria? Navyše z paluby plachetnice? Sprostredkovane sa vám to môže splniť už v stredu 28. júna o 17:30 h v priestoroch Piešťanského informačného centra na Pribinovej ulici. Predstaviť vám ich príde významný slovenský geograf, cestovateľ a fotograf Ján Lacika. Viac sa dozviete o Dalmácii, Egejskom mori, Jónskych ostrovoch, i o ostrovoch Lipari, Capri a Malorke.

Docent Ján Lacika je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Pôsobil viac ako dvadsať rokov na Oddelení fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov Geografického ústavu SAV. Od roku 2014 je docentom na Katedre geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojich výskumoch sa zameria na geomorfológiu a geografický výskum krajiny.

Je autorom viacerých publikácií s odbornou tematikovu, ale venuje sa ja popularizácii geografie prostredníctvom publikovania v časopisoch Geografia, či Krásy Slovenska.

V rámci projektov sa zaoberal zlepšením siete chránených území v oblasti Tatier, komplexnou dynamikou geomorfologického systému rieky i alternatívami rozvoja podmalokarpatskej kultúrnej krajiny.

Pri stretnutí sa môžete tešiť na zaujímavé rozprávanie odborníka na geografiu a geomorfológiu, ktorý vám iste poodhalí i tajomstvá spojené s krásami stredomorských ostrovov, pričom ich budete môcť spoznať po odbornej i cestovateľskej stránke.

Podujatie pripravili Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Piešťanské informačné centrum, Rezort Piešťany.

-rp-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972