Spomienky Antona Archela

Spomienky Antona Archela

7. augusta 2012 Off Od PNky.sk

Pri príležitosti nedožitých 95. narodenín Antona Archela sa v utorok 7. augusta v galérii Fontána koná vernisáž výstavy Spomienky. Rodák zo Žarnovice, pôsobil od roku 1953 na piešťanských školách ako učiteľ a neskôr riaditeľ.  V dôchodkovom veku pracoval ako výtvarník na propagačnom oddelení PRIOR-u.

Anton Archel – životopis

Narodil sa 1. 6. 1917 v Žarnovici, okres Žiar nad Hronom, v rodine maloroľníka. Mal 5 súrodencov. Jeden z jeho bratov zomrel vo veku 15 rokov v ťažkých časoch počas I. Svetovej vojny. V Žarnovici navštevoval tiež ľudovú školu, potom gymnázium vo Zvolene. V roku 1939 absolvoval učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou.

Jeho prvým pôsobiskom ako učiteľ bola Bzenica, odkiaľ nastúpil vojenskú prezenčnú službu za brannej pohotovosti štátu v r.1942 -1946. Aktívne sa zúčastnil SNP od jeho vzniku až do novembra 1944 ako subalternujúci spravodajský dôstojník veliteľstva Gerlach .

Od roku 1946 pôsobil ako učiteľ v Častej, krátky čas pôsobil vo Vysokej na Morave. V Piešťanoch pôsobil od r. 1953 na 2. Osemročnej Strednej Škole, neskôr, od r. 1958, na 1. OSŠ. V r. 1957 dokončil štúdium na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Učil predmety: výtvarnú výchovu, deskriptívnu geometriu, fyziku a zemepis. V Piešťanoch spoznal Helenu Hanicovú, s ktorou sa oženil v r.1954 a narodili sa im dcéry Silvia a Elena. Manželka pracovala ako riaditeľka materskej školy, neskôr po ukončení diaľkového štúdia na Pedagogickej fakulte v Trnave učila na IV. ZDŠ v Piešťanoch.

Na jedenásťročnej strednej škole bol zástupcom riaditeľa do r. 1964, kedy sa odčlenili základné školy od stredných. Vtedy prešiel na novovzniknutú IV. ZDŠ, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa do r.1971. Svoju učiteľskú kariéru zavŕšil ako riaditeľ III. ZDŠ. Miloval prácu s deťmi a mládežou, najmä v svojom mladšom veku neľutoval čas strávený s mládežou pri režírovaní študentských divadelných predstavení, organizovaní výletov, výtvarných a športových súťaží. Dobre rozumel študentovej duši, chápal aj tých tzv. výtečníkov, vedel, ako ich priviesť na správnu cestu. Mali ho radi, vážili si ho a uznávali. Mal u všetkých prirodzenú autoritu. Učiteľstvo bolo jeho životným naplnením.

Zastával rôzne funkcie v spoločenských organizáciách, bol členom komisie pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore, v r.1958 -1960 viedol jej kroniku a fotoalbum. Bol členom poradného zboru pre detské vysielanie Čsl. rozhlasu v Bratislave, aktívnym členom Výtvarného krúžku pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch, s ktorým absolvoval niekoľko výstav. Maľovanie, kreslenie, fotografovanie boli jeho záľuby, pri ktorých relaxoval, a ktoré ho zároveň nabíjali novou energiou.

Najplodnejšie obdobie v jeho výtvarnej tvorbe bolo v 70. rokoch, kedy svoje námety čerpal najmä na letných sústredeniach výtvarníkov (plenéroch) na Liptove a Horehroní, a potom v dôchodkovom veku, keď mal viac voľného času. Doma však dlho nevydržal, svoje výtvarne schopnosti s veľkým uspokojením uplatňoval ako výtvarník na propagačnom oddelení OD PRIOR až do r.1991, kedy už natrvalo odišiel na zaslúžený odpočinok. V r.1987 manželka Helena zomrela. Nezostal však sám, často bol obklopený milujúcimi dcérami, 3 vnučkami a najmladším vnukom, pre ktorých bol nenahraditeľným starým otcom.

Svoju životnú púť ukončil v požehnanom veku nedožitých 91 rokov dňa 21. 5. 2008.

Zdroj: inf