Slovensko Advent koncert naživo aj z Kursalonu: Le Payaco a Swing society orchestra

Slovensko Advent koncert naživo aj z Kursalonu: Le Payaco a Swing society orchestra

11. decembra 2015 Off Od PNky.sk

V rámci projektu Slovensko Advent 2015 sa jeden z koncertov, ktoré organizuje Rádio a televízia Slovenska, uskutoční aj v piešťanskom Kursalone. V utorok 15. decembra o 20,00 h vo veľkej sále vystúpia LE PAYACO A SWING SOCIETY ORCHESTRA. Moderátorom večera bude PIŠTA VANDAL, ktorý si na podujatie pozve aj zaujímavých hostí. Výťažok zo vstupného venuje RTVS občianskemu združeniu AUTIS.

Slovensko Advent 2015 spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom a prináša od 30. novembra do 18. decembra v pracovné dni od pondelka do piatku 15 adventných koncertov zo 15 slovenských miest. Koncerty sú vysielané aj naživo každý deň o 20.00 na Dvojke a nasledujúci pracovný deň v repríze o 21.05 v Rádiu Slovensko.

Odohrávajú sa v jedinečných historických priestoroch alebo renovovaných priemyselných pamiatkach a spolu s umelcami sa na nich predstavujú desiatky zaujímavých hostí a rešpektovaných osobností zo sveta kultúry, športu a vzdelávania. Každý je venovaný jednej z pätnástich neziskových organizácií, ktorej organizátori odovzdajú výťažok z výnosov zo vstupného.
 

STV 2015Piešťanský koncert podporí združenie AUTIS o.z., ktorého hlavným cieľom je sociálna a humanitárna starostlivosť o rizikovú skupinu populácie, a to najmä deti s autistickým syndrómom, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť. Združenie poskytuje služby v rámci Trenčianskeho autistického centra PRO AUTIS. Okrem škôlky, tento rok otvorili školu pre autistické deti.

17P

Swing Society orchestra vystúpili v Piešťanoch napríklad počas OLKS 2010

Vzhľadom na to, že pôjde o priamy prenos, organizátori, ktorými je Rádio a televízia Slovenska upozorňujú, že návštevníci by mali prísť najneskôr do 19,30 h. Po začiatku priameho prenosu nebude možný vstup do sály. Vstupenka stojí 5 eur ich záujemcovia si ich môžu kúpiť len prostredníctvom stránky ticketportal.sk

Dátum/Date: 15.12.2015 o 19.30 h
Miesto konania/Place of event: Kursalon, Piešťany

jRId.lepayaco_swing_jpgLE PAYACO A SWING SOCIETY ORCHESTRA v rámci Slovensko Advent 2015. Moderátor: PIŠTA VANDAL

Pokyny organizátora: Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovený začiatok koncertu o 19:30 a prichádzali na miesto konania v dostatočnom predstihu. Sedenie je voľné a produkcia má právo divákov pred začiatkom priameho prenosu presadiť na iné miesto. Zakúpením vstupenky dáva jej držiteľ organizátorovi alebo tretej osobe bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a použitie akejkoľvek formy záznamu podujatia.

-inf- Zdroje: ticketportal.sk, slovenskoadvent.sk,