Kultúra

Sissi sa stane pamätihodnosťou, aj keď tu nikdy nebola

By 20. novembra 2013No Comments

Sochu známej cisárovnej zaradia do zoznamu pamätihodností mesta Piešťany. Má totiž nie len umeleckú, ale aj historickú hodnotu. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva by o tom mali rozhodnúť poslanci.

[singlepic id=48967 w= h= float=center]

Plastika, ktorá dnes stojí vo výklenku priečelia kúpeľného domu Irma je jednou z mála spomienok na rakúsko-uhorskú monarchiu, ktorej boli Piešťany ešte začiatkom minulého storočia súčasťou. Slávnostne ju odhalili 10. augusta 1902. Bola umiestnená na vyššom pylóne s nápisom Erszébet v dnešnom mestskom parku. Po vzniku Československa však tento pamätník, podobne ako mnoho iných, ľudia zničili.

Na svoje súčasné miesto sa podľa znalca piešťanskej histórie Kornela Duffeka socha dostala pravdepodobne v 60. rokoch. V jarnom čísle Revue Piešťany publikoval článok, v ktorom popisuje aj slávnosť spojenú s odhalením sochy. Uskutočnila sa štyri roky po násilnej smrti cisárovnej, ktorá sa v monarchii tešila obrovskej obľube. Po celej krajine premenovávali podľa nej námestia aj ulice. Vo vtedajších Piešťanoch niesla jej meno súčasná Teplická ulica.

Socha z carrarského mramoru vznikala na objednávku obyvateľov, ako výraz úcty k zosnulej cisárovnej. Sissi však podľa riaditeľa Balneologické múzea Vladimíra Krupu Piešťany nikdy nenavštívila.

Zoznam pamätihodností mesta Piešťany vznikol na základe všeobecne záväzného nariadenia a zahŕňa všetky hnuteľné, nehnuteľné a nehmotné pamiatky považované za historické dedičstvo Piešťan. Na základe príslušného všeobecne záväzného nariadenia mestský úrad sleduje ich stav a zabezpečuje ich ochranu. V tomto roku pribudli pri každej z hnuteľných pamätihodností tabuľky upozorňujúce na význam jednotlivých objektov.

(mp)

REKLAMA

rekl-komenskeho

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972