V sobotu 18. júla 2020 o 17.00 h sa v Radošinskej sýpke uskutoční otvorenie výstavy maľby s názvom MOC. Dvojicu autorov Peter Decheť (1979) a Roman Ďurček (1990) prepája záujem o fenomén moci. To vyjadrujú predovšetkým v médiu maľby a inštalácie.

Ďurčekov výber malieb prezentuje dnešný svet zahltený civilizačnými prvkami, ktoré vníma ako nebezpečné elementy číhajúce z každej strany na našu vnútornú stabilitu. Považuje ich za dôsledok súčasného establishmentu (tzv. svetovej moci).

Negatívna inscenácia malieb metaforou vyjadruje fatálne narušenú celosvetovú harmóniu. Opakovane a v dynamickom afekte využíva systém dominancie ilúzie figúry. Tá je fiktívna a komponovaná v mentálnej krajine so zamrznutým priestorom a časom. Ide o metafyzickú rovinu súčasnosti.

Decheť vníma moc a jej zneužitie ako štandardnú súčasť politiky. Zameriava sa na príbeh jedinca pred nadobudnutím moci a následné premeny do pozície politika, vládcu alebo diktátora.

Séria malieb figurálneho námetu prezentuje anonymného chlapca v parafrázach politických portrétov

Dieťa v kompozíciách s použitím mnohých symbolov a atribútov politického poľa pôsobí dojmom ambivalencie. Autor sa nijak nesnaží maľbou problematiku zneužitia moci moralizovať. Na túto skutočnosť sa díva s nadhľadom a s vedomím, že človek ako taký a jeho túžba ovládať a vládnuť sa storočiami nemení.

Zdroj: Radošinská sýpka

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972