Aupark v Piešťanoch je od pondelka 22. januára dejiskom Výstavy fotografií členov Piešťanského fotoklubu. V priestoroch obchodného centra si budú môcť návštevníci prezrieť zaujímavé snímky z rôznych končín sveta, ktoré vytvorili trinásti piešťanskí fotografi. Miestny klub má za sebou dlhoročnú históriu, ktorá sa začala písať v roku 2005 a nadväzuje na činnosť Fotoklubu pri Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany. Aktuálne sa členovia stretávajú v prevádzke La Musica a ak by mal niekto záujem pridať sa, môže prísť každú stredu o 18.00 hodine.

História súčasného fotoklubu sa začala písať na jeseň roku 2005, kedy sa vo Frapperii KURSALON začali, z iniciatívy niekoľkých bývalých členov Fotoklubu pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch, schádzať piešťanskí priaznivci kvalitnejšej fotografie. Piešťanský fotoklub je občianskym združením priateľov dobrej fotografie, ktorí sa verejnosti prezentovali prvou spoločnou výstavou „Znovuzrodenie Piešťanského fotoklubu“ vo Frapperii KURSALON v apríli 2006, kde klub našiel svoj domovský stánok.

Toto združenie sa svojou činnosťou čiastočne snaží nadviazať na aktivity Fotoklubu pri MsKS, ktorý zanikol v roku 1993, ale vychádza aj z poznania súčasnej činnosti iných fotoklubov. Od znovuzrodenia Piešťanského fotoklubu pretieklo už veľa vody vo Váhu, a teda zaznamenal aj bohatú činnosť. Už v spomínanej Frapperii KURSALON usporiadal viac ako sto výstav rôznych hostí, víťazov fotosúťaží a aj individuálnych a skupinových výstav členov fotoklubu.

Svoju históriu, od začiatku činnosti fotoklubu, píše aj každoročná najvýznanejšia súťažná výstava, určená širokej verejnosti, pod názvom Parkfoto, ktorú členovia fotoklubu pripravujú v čase ukončenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Pravidelne tu vystavuje niekoľko desiatok účastníkov a vystavené fotografie vidia až tisíce návštevníkov.

Medzi hlavné vzdelávacie podujatia patrí jarné a jesenné Fotosession, ktoré má za úlohu v príjemnom prostredí zúčastnených posúvať ďalej vo svojej fotografickej tvorbe, prípadne ich obohatiť o novú inšpiráciu. Poslednou a veľmi výraznou zmenou v živote klubu bolo sťahovanie z priestorov KURSALON do novootvorenej reštaurácie La Musica. Klub tu opäť našiel príjemné prostredie pre svoju činnosť i stretnutia. Zároveň je klub otvorený pre nových členov so záľubou vo fotografii. Stačí navštíviť stretnutia klubu každú stredu o 18-tej hodine.

-inf/Zdroj a grafika: Piešťanský fotoklub-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972