Existuje iba jedna inštitúcia, ktorá v Piešťanoch funguje nepretržite od roku 1851. Prežila zmeny všetkých režimov a jej zamestnanci pracovali v mieri aj počas svetových vojen. Piešťanci Ladislav Mušinský a Alexander Urminský napísali knihu o jej histórii v našom meste.

znamky

REKLAMA

kia akcia

Publikáciu Piešťany v zrkadle poštovej histórie. (2. časť – Piešťany v poštovej grafike) predstavia verejnosti vo štvrtok 23. októbra o 15.00 h v Balneologickom múzeu v budove Kúpeľnej dvorany. Kniha obsahuje zaujímavú textovú časť, ktorú rovnocenne dopĺňajú zaujímavé obrázky známok a rôznych iných filatelistických materiálov (obálok, korešpondenčných lístkov, razítok, príležitostných poštových pečiatok a pod.). Čitatelia sa v nej dozvedia aj informácie o významných výtvarných umelcoch – grafikoch, rytcoch, maliaroch, ktorí Piešťany, resp. motívy z Piešťan stvárnili do tejto podoby.

REKLAMA

barmanka

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972