Úspešný projekt členov Piešťanského fotoklubu pokračoval minulý víkend piatou návštevou partnerského mesta Piešťan. Tentoraz sa pätica fotografov vybrala do kúpeľov na brehu rieky Labe – českých Poděbrad, aby ich zmapovali svojimi očami. Vybrané snímky, ktoré vytvorili Š. Kučkovský, V. Hank, M. Ondko, M. Mišík, A. Hrušovský nájdu záujemcovia na stránke piestany-partners.com, kde si môžu pozrieť i fotografie z ďalších doteraz navštívených partnerských miest – maďarského Hajdúnánásu, poľskej Ustrońe, Luhačovíc, fínskej Heinoly. Stránka obsahuje tiež podrobné informácie o projekte, ktorý odštartoval v auguste tohto roku.

IMG_6248Fotografi pri svojich návštevách okrem hľadania záberov dohodli i ďalšiu spoluprácu v oblasti kultúry a v partnerských mestách usporiadali aj Park Foto – výstavu fotografií na sieťach v plenéri, ktorá sa zakaždým stretla s pozitívnym ohlasom. Po piatich cestách na členov klubu ešte čakajú výzvy v podobe čínskeho Xi-Chengu (časť Pekingu), Eilatu v Izraeli a Varaždínskych Toplíc v Chorvátsku.

Poděbrady (okres Nymburk, 13 200 obyvateľov, nadmorská výška 185 m). Mesto a letovisko na rieke Labe 48 km od Prahy (D11). Významné kúpele na liečenie chorôb srdca, ciev a metabolických porúch (Kúpele Poděbrady a. s., pre deti a dorast Liečebňa Dr. Filipa s. r. o.). Slogan: „Na srdce sú Poděbrady.“

IMG_6044Rozvoj dnešných Poděbrad nastal až začiatkom 20. storočia a je spätý s rozkvetom kúpeľníctva. Železitý prameň bol známy a využívaný už v 17. storočí. Pri hľadaní zdrojov pitnej vody roku 1905 bol objavený (prútkar Bülow) a navŕtaný v hĺbke 96,7 m mohutný prameň uhličitej minerálnej vody. Kúpeľná prevádzka bola zahájená roku 1908, prvá kúpeľná budova je z roku 1911, kolonáda Libenského je z roku 1936 (V. Kerhart). V kúpeľnom parku (1912) sa nachádzajú známe kvetinové hodiny a rad plastík (autori Benda, Bíma, Beneš, Hána, Obrovský, Pichl). Kúpele navštevovali významné osobnosti kultúrneho, vedeckého i politického života (o. i. prezidenti Masaryk a Beneš). Ročne sa lieči v Poděbradoch asi 7000 dospelých pacientov a viac ako 700 detí.

IMG_6145História Poděbrad siaha do praveku. V mieste staršieho osídlenia na obchodnej ceste pri brode za riekou vznikla osada, spomínaná roku 1223 a vznik hradu sa datuje do roku 1284. Hrad (vodný, gotický) bol niekoľkokrát prestavovaný (renesančne 1545 – 1582, barokovo 1723 – 1724), dnešnú podobu získal z podnetu Márie Terézie 1752 – 1757. V súčasnej dobe tu bolo vo východnom krídle vybudované nové kino a dokončuje sa rekonštrukcia divadla v severnom krídle. Na novoupravenom prvom nádvorí bude umiestnená Schnirchova fontána.

IMG_5749Preboštský kostol Povýšenia sv. Kríža z 2. polovice 14. storočia, renesančne prestavaný roku 1552 Aostallim, regotizovaný 1898, tzv. Banícky kostolík Nanebovzatia Panny Márie z roku 1515 pripomína popravu vzbúrených kutnohorských baníkov (1496), prestavaný roku 1665 a renovovaný roku 1896. Susedná zvonica je z roku 1615. Na námestí sa nachádza mariánsky stĺp z roku 1765 a jazdecká socha kráľa Jiřího z Poděbrad (1420 – 1471), za ktorého rodisko sa mesto považuje. Monumentálna plastika od B. Schnircha z roku 1891, odhalená roku 1896 a novoreštaurovaná roku 1996.

Oblastné Polabské múzeum (Palackého ul. č. p. 68/IIIJ) – expozícia zahŕňa pôvod a vývoj človeka, históriu Poděbradska, etnografiu. Vedľa múzea je nemocnica z roku 1444, vybudovaná a udržovaná z nadácie Kunhuty zo Šternberku, prvej manželky kráľa Jiřího.

Priemysel:

Výroba olovnatého krištáľového skla (Sklárne Bohemia a. s., Blažek – Sklo s. r. o.,), potravinársky priemysel (Poděbradské mliekarne a. s.), plniareň minerálnej vody (Poděbradka s. r. o.), výroba pomôcok pre invalidov (Meyra).

Školstvo:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Ekogymnázium, Stredná poľnohospodárska škola, Hotelová škola, Vyššia odborná škola hotelierstva a turizmu a ďalšie odborné školy. V areáli zámku sídli Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov (UK Praha).

IMG_5767Kultúrne akcie:

Tradičné Slávnosti kráľa Jiřího, rozhlasový festival Prix Bohemia Rádio, Poděbradské dni poézie, prehliadky dychových orchestrov, medzinárodný hudobný festival „Jar sa otvára“ (zborový spev).

Lekárske kongresy – AIDS, angiológia, diabetológia, kardiológia.

Športové akcie:

Chodecké závody Poděbradská päťdesiatka, Meyra cup (polmaratón paraplegikov), pohár v triatlone, Beh Terryho Foxa, strelecké a jazdecké preteky, súťaže v jachtingu.

Možnosti aktívneho športovania: veľké prírodné kúpalisko, tenisové kurty, golf, jazdiareň ( možnosť jazdy na koňoch), ideálne turistické a cykloturistické trasy do okolia (pozdĺž Labe proti prúdu do Libice nad Cidlinou 6 km, po prúde rieky do Nymburku 8 km a pripravuje sa trasa do Kolína, ako súčasť Polabskej trasy).

IMG_5910Plavba výletnou loďou s reštauráciou po Labe k sútoku s Cidlinou alebo do Nymburku.

Hotelová kapacita:

390 lôžok (bez kúpeľných domov a ubytovní), pre návštevníkov možnosť poskytovania kúpeľných procedúr (masáže, uhličité a perlové kúpele, bazén a i.) (Text bol prevzatý zo stránky www.piestany.sk.)

IMG_6240

IMG_6247IMG_6154IMG_6193IMG_6185IMG_6192IMG_6006IMG_6138IMG_6153IMG_6029IMG_6082IMG_5974IMG_5847IMG_5925IMG_5904IMG_5819IMG_5867IMG_5850IMG_5774IMG_5755IMG_5743IMG_5723IMG_5732

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, piestany-partners.com, Foto: Piešťanský fotoklub

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972