Organové dni sa blížia do finále. Tento týždeň sa uskutočnia ich posledné dva koncerty devätnásteho ročníka. Dom umenia Piešťany bude dnes hostiť Gerauda Guillemota z Francúszka a v piatok sa publiku predstaví Daniel Zaretsky z Ruska.

Geraud Guillemot popri pôsobení v oblasti ekonomiky a financií študoval hru na organe u renomovaných organistov a profesorov ako Jean Wallet, Pierre Perdigon a Paul Coueffé. Vyučoval a viedol kurzy chrámových organistov v Annecy. Pôsobil na viacerých pozíciách organistov v Lyone, Isère, Cantal, Saint-Florentin, kde hrával na významných historických aj súčasných nástrojoch. V súčasnosti, od roku 2009 je titulárnym organistom v Kostole sv. Jána Krstiteľa Chaource, kde sa nachádza jeden z najvýznamnejších francúzskych barokových organov. V tomto chráme organizuje medzinárodný organový festival. Geraud Guillemot je spoluorganizátor a pedagóg na medzinárodných interpretačných kurzoch na historických organoch v regióne Champagne a Burgundska. Pôsobí aj v oblasti odborného poradenstva pri rekonštrukciách a stavbách organov.  Ako koncertný organista sa predstavil vo väčšine krajín Európy.

Na jeho koncerte v utorok 4. septembra od 19:00 h si budete môcť vypočuť diela – Jacques Boyvin Suite du premier ton, Gaspard Corrette Messe du 8ème ton, François Couperin Messe à l´usage des Couvents, Marcel Godard Je crois que mon Sauver, Jean Adam Guilain Suit du troisième ton.

Záverečný koncert festivalu sa uskutoční v piatok 7. septembra o 19:00 h, keď sa piešťanskému publiku predstaví rodák z Leningradu, Daniel Zaretsky (1964). Interprét študoval hru na klavíri a na organe na Leningradskom štátnom konzervatóriu. V roku 1989 získal koncertný diplom a pedagogický certifikát pod vedením profesorov E. Bazanova a N. Oksentjana. Postgraduálne štúdium absolvoval na Kazašskom konzervatóriu pod vedením prof. R. Abdoullina. V rokoch 1991 až 1993 pokračoval v štúdiu na Hudobnej akadémii J. Sibeliusa v Helsinkách (Fínsko) u prof. Kari Jussila, kde absolvoval v odbore koncertný organ s vyznamenaním. Okrem toho si doplnil svoje štúdiá v niekoľkých majstrovských triedach v západnej Európe (Guy Bovet, Marie Claire Alain, Haralda Vogel, Ludger Lohmann, Jean Guillou, David Sanger, Hans Fagius, Michael Radulescu, Daniel Roth, Peter Planyavsky).

D. Zaretsky účinkoval od roku 1988 vo všetkých významných koncertných priestoroch bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane Filharmonických sál v Moskve, Petrohrade, Európe, v Južnej Amerike, Izraeli, Austrálii a USA. V roku 1991 vyhral Národnú organovú súťaž a získal tretiu cenu v medzinárodnej organovej súťaži v Speyeri v Nemecku. V roku 1990 bol finalistom Medzinárodnej organovej súťaže v Raguse v Taliansku a v roku 1993 v Lahti vo Fínsku. Taktiež nahral nahrávky pre ruské, lotyšské, švajčiarske, nemecké a dánske rozhlasové stanice a niekoľko CD. Získal veľa uznania ako organista, ktorý sa zaoberal obnovou historických nástrojov a výstavbou nových organov v koncertných sálach. Je pravidelne pozvaný do porôt medzinárodných organových súťaží v Rusku a v zahraničí.

Bol organistom koncertnej sály filharmónie v Petrohrade (od roku 1997 do roku 2007). V rokoch 1996 – 2001 pôsobil ako pedagóg na hudobnej škole Petrohradského konzervatória. Od roku 2002 do roku 2007 bol docentom na štátnom konzervatóriu
v Nižnom Novgorode – treťom najväčšom konzervatóriu v Rusku. Od roku 2006 je profesorom hry na organe na Štátnej univerzite v Petrohrade a od roku 2007 aj na Štátnom konzervatóriu v Petrohrade od roku 2011 vedúci oddelenia hry na organe a na čembale. V roku 2006 získal titul „Čestný umelec Ruska“.

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651
(1685 – 1750) Schmüke Dich o liebe Seele, BWV 654
Wir glauben all´ an einen Gott, BWV 680

Louis Vierne Andante a Final (Organová symfónia č. 1, op. 14)
(1870 – 1937)

Eugène Gigout Minuetto et toccata
(1844 – 1925)

Louis Vierne Carillon de Westminster
(1870 – 1937 )

Théodore Dubois Toccata
(1837 – 1924)

Georgi Muschel Toccata
(1909 – 1989)

Christophor Kuschnarew Passacaglia
(1890 – 1960)

Vstupné: 8,- € Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok 14.oo – 17.oo a hodinu pred koncertom. Telefón: 033/24 58 001 a cez www.ticketportal.sk.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972