Mestská knižnica mesta Piešťany chystá na pondelok dopoludnia besedu o tvorbe autora Dušana Dušeka s názvom – Návrat do krajiny detstva. Spisovateľ, ktorého spomienky na detstvo sa viažu práve s Piešťanmi, v tomto roku oslávil významné životné jubileum. Pri tejto príležitosti pripravila knižnica sériu podujatí o tomto Čestnom občanovi nášho mesta. 

obrázokDušan Dušek sa narodil 4. januára 1946 v Gbelciach v rodine lesného inžiniera. Základnú školu vychodil v Piešťanoch, zmaturoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Absolvoval štúdium geológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte UK. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval ako lektor vo vydavateľstve Smena, neskôr ako redaktor v časopisoch Tip, Kamarát, Slovenské pohľady. V rokoch 1979 až 1989 sa ako profesionálny spisovateľ venoval výlučne literárnej tvorbe. Práve v nej sa často a rád vracia do svojho detstva, ktoré prežil v Piešťanoch. (Napríklad v poviedke Retiazka píše o horúcom lete, o kúpalisku EVA a kamarátoch. Jeho román Zima na ruky je nielenže situovaný do tohto prostredia, ale sú v ňom aj hrdinovia, dodnes žijúci v Piešťanoch.) Od roku 1993 zároveň vyučuje scenáristiku a dramaturgiu na VŠVU, v súčasnosti pôsobí ako vedúci Ateliéru scenáristickej tvorby na tamojšej Filmovej a televíznej fakulte. Dňa 31. 1. 2005 ho prezident SR vymenoval za riadneho profesora. Žije v Bratislave. Za svoju literárnu tvorbu získal viacero ocenení. Do Piešťan sa rád vracia, aj na stretnutia so študentmi, prezentácie svojich kníh či besedy. Svoj vzťah k Piešťanom neopakovateľným spôsobom vyjadril aj v profilovom filme zo série GEN.sk – Galéria elity národa. Za propagáciu Piešťan mu bol v roku 2008 udelený titul Čestný občan mesta Piešťany.

 

Zdroj: www.kniznica.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972