Unikátnu zdobenú truhlicu môžu obdivovať návštevníci piešťanskej expozície už od prvého otvorenia v roku 1933. Pracovníkom Balneologického múzea Imricha Wintera sa pred časom podarilo získať zaujímavé informácie o jej bývalej majiteľke. Bola ňou pani Marie Dörfler z Chotěboře a podľa nálepky truhlica zrejme cestovala po železnici do Bratislavy. Okolnosti, ako sa dostala do múzea zatiaľ nie sú známe.

„Náš príbeh sa začína písať v roku 2015, v čase prípravy vydania zborníka múzea Balneologického spravodajcu. Pri príprave príspevku Truhlice a súseky v zbierkovom fonde Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch sa pri kategorizácii jednotlivých truhlíc podarilo získať nové zaujímavé informácie o jednej z nich,“ píše na facebookovej stránke Balneo Múzeum etnologička Jarmila Hluchová.

Ako ďalej uvádza, na zadnej strane truhlice je rukou písané meno niekdajšej majiteľky – Frau Marie Dörfler, Herrenhaus in Chotěboř a nalepená papierová nálepka z cesty železnicou do stanice Bratislava. „Uvedený nápis nám upresňuje lokalitu pôvodu truhlice – mesto Chotěboř, ktoré sa nachádza v okrese Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina v stredných Čechách,“ pokračuje v príbehu J. Hluchová.

Podľa etnologičky po pátraní v Chotěboři zistili, že Marie Dörfler sa narodila ako Marie Vaníčková v roku 1865 v Malešově. Do Chotěboře prišla s rodičmi a v roku 1888 sa tu vydala. „V tom čase bol jej otec Jozef Vaníček hostinským v Chotěboři, č. p. 320. Išlo o starobylý hostinec na námestí v Chotěboři – existuje dodnes a má názov „Panský dům“, t.j. na truhle napísaný “Herrenhaus“,“ uvádza v texte.

Panský dům bol i vďaka svojej výhodnej polohe dôležitým strediskom kultúrneho a spoločenského života mesta, hralo sa tu divadlo, organizovali rôzne vlastenecké akadémie, tanečné zábavy a pod. Mariiným manželom sa stal v roku 1888 Antonín Dörfler a tiež pôsobil ako hostinský v Chotěboři. Mladomanželia zrejme bývali ešte niekoľko rokov u rodičov Márie. „Ďalšie doložené správy máme až z obdobia rokov 1891 – 1892 kedy manželia Dörfleroví bývali v „Panském domě“ č.p. 320. V roku 1897 už bývali na inom popisnom čísle domu a A. Dörfler prevádzkoval hostinskú činnosť. V roku 1911 Antonín Dörfler v Chotěboři zomiera“ dopĺňa.

Pracovníci múzea pod nápisom Chotěboř na truhlici identifikovali aj názov „via Deutschbrod“, dnes Havlíčkův Brod, železničný uzol na trati Praha-Brno a na lístku označenie smeru Chotěboř – Bratislava. „Ponúka sa otázka, odkiaľ a prečo truhla cestovala,“ zamýšľa sa Jarmila Hluchová. „Tu už však môžeme len špekulovať – mladí manželia mohli na krátky čas odísť a potom sa zase vrátiť (ale to nie je veľmi pravdepodobné) alebo mohla byť truhla poslaná ako dar pre novomanželku, napr. od rodiny manžela – nemecký nápis by tomu mohol zodpovedať alebo to všetko mohlo byť aj inak. Časom však môžeme objaviť nové informácie, ktoré nám osud truhlice ešte viac priblížia.“

Truhlica sa pýši zdobením, ktoré je opticky delené a sústredené na prednej strane, bokoch i veku truhlice. Plocha čelnej steny je rozdelená na dve polia, orámované maľovanou líniou bledomodrej farby. Ústredný motív na čelenej strane tvorí v žltom poli aranžmán kvetov vo váze. Analogický motív zdobenia veka truhlice motivicky aj kompozične kopíruje zdobenie na čelnej stene. Truhlica je bez vročenia či monogramu. V roku 2011 bola zreštaurovaná p. Edmundom Kelem.

-red-, Zdroj: FB Balneo muzeum text © Jarmila Hluchová, foto: Eva Drobná

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972