Spája ich jeden nástroj a láska k hudbe. Mladí klaviristi z piešťanskej Základnej umeleckej školy predviedli svoje umenie vo štvrtok 19. februára v rámci koncertu v priestoroch veľkej sály Kursalonu. Podieľali sa na ňom žiaci prvého a druhého stupňa z tried učiteliek K. Čermákovej, E. Hrebenárovej, S. Piovarčiovej, L. Krivoščekovej a R. Polonskej. V programe okrem iných vystúpil aj Michal Oravec, laureát súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského a spolu s Barborou Maronovou zahrali skladbou Dolly suite od Gabriela Faurrého.

Viac o koncerte, o tom aký je v súčasnosti záujem o hru na klavíri, čo všetko si vyžaduje, ale aj čo prináša sa dozviete od Renáty Polonskej v krátkom videu.


-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972