Connect with us

História

Menej známe výtvarné diela Piešťanca, akademického sochára Valéra Vavra

Published

on

Hneď v úvode sa žiada povedať, že tento príspevok nemá ambíciu prezentovať dielo Valéra Vavra* v celej jeho šírke ani hodnotiť jeho umelecké a žánrové smerovanie. Chce iba poukázať na jeho diela, ktoré súvisia s mlynmi a mlynárstvom. Piešťany sa v polovici 20. storočia stali centrom mlynárskeho priemyslu na Slovensku a investične pôsobili v podstate na celom jeho území.

Toto umožňovalo podniku Mlyny a cestovinárne Piešťany, aby v rámci nových veľkých investičných celkov, kedy sa prihliadalo aj na ich umelecko – estetické dotvorenie, osloviť prostredníctvom Zväzu výtvarných umelcov sochára Valéra Vavra k spolupráci. Treba však tiež poznamenať, že v plánovanom hospodárstve a trvalom nedostatku finančných zdrojov, bolo treba zo strany investora podstúpiť tortúru administratívnych prekážok a ideologických obmedzení, ale aj zo strany zväzu umelcov, ktorý preferoval iba niektorých. Vďaka tomu, že v mlýnskom podniku sa našiel človek – Ing. Bohumil Čechmánek, ktorý bol ochotný sa s uvedenými prekážkami popasovať**, podarilo sa niekoľko diel s „chlebovou“ tematikou vytvoriť a v teréne realizovať. Niektoré z týchto diel sú v Piešťanoch úplne neznáme, a iné padli časom do zabudnutia, či zovšedneli. Preto pri príležitosti blížiaceho sa 100-ho výročia narodenia V. Vavra (30. január 1911) považujem za vhodné tieto jeho diela Piešťancom priblížiť aspoň prostredníctvom fotografií.

[singlepic id=9055 w=320 h=240 float=left]Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia podnik vybudoval prvú veľkopekáreň na Slovensku pod názvom Chlebostroj Bratislava, na Račianskej ulici, v areály mlynu JEDLA. Pre tento areál vytvoril Valér Vavro prvé dielo s uvedenou tematikou. Je to socha vytesaná z kameňa, zobrazujúcu ženu – matku s pecňom chleba a má názov „Náš chlieb“. Socha bola umiestnené v plenéri, v areáli tohto výrobného potravinárskeho komplexu. Pretože po roku 1990 nastali v areáli zmeny vlastníkov, a neskôr bol postupne pohltený susedným podnikom Palma – Tumys, výtvarné dielo bolo presunuté na iné miesto a jeho osud sa zatiaľ nepodarilo zistiť.

[singlepic id=9056 w=320 h=240 float=right]Počas celkovej rekonštrukcie areálu MaC Piešťany, známejšieho staršej generácii ako Ružový mlyn, bola vybudovaná v rokoch 1968-69 nová administratívna budova a nový vchod do areálu z Hurbanovej ulice. Na severnej bočnej stene tejto budovy je osadená plastika rozmerov približne 400 x 100 cm, vytesaná z kameňa na betónovom podklade. Jej kompozícia evokuje proces strojového spracovania obilia, ktorý vrcholí pecňom chleba a čašou vody. Názov diela je „Cesta chleba.“ Plastika sa zachovala doposiaľ, je vo veľmi dobrom stave a vďaka použitému materiálu zrejme odolá času, nemusí však odolať ľudským rozhodnutiam.

[singlepic id=9057 w=320 h=240 float=left]V 70. rokoch budovali Mlyny a cestovinárne v tom čase kapacitne najväčší mlyn na Slovensku, v Rimavskej Sobote. Aj v tomto prípade investor dokázal presadiť do areálu veľkomlyna výtvarné dielo, ktoré je signované Valérom Vavrom. Ide o formu u nás veľmi zriedkavú. Stĺp, možno s trochou nadsádzky povedať pylón výšky približne 350 cm a kruhového prierezu 50 cm, vytesaný z kameňa, má po celom obvode a skoro po celej nadzemnej výške [singlepic id=9058 w=320 h=240 float=right]vytvarované reliéfy predstavujúcu prácu, ktorej výsledkom je chlieb. Začína prácou roľníka, pokračuje prácou mlynára a dovedie ju do finálneho produktu, pecňa chleba v rukách človeka. Dielo má názov „Tak sa rodí chlieb.“ Osadený je na betónovom základe kruhového prierezu, zapusteného čiastočne do zeme a čiastočne, cca 50 cm nad terén.

Ako bolo uvedené, Valér Vavro robil diela rôzneho charakteru, od malých komorných (busty a podobne) až po monumentálne (napr. Vďaka osloboditeľom, Nám. SNP [singlepic id=9059 w=320 h=240 float=left]Piešťany). Nevenoval sa však medailovej tvorbe, ktorej sa niektorí sochári venujú. Bol preto prekvapený, keď sa mlyny (zadávania som sa osobne zúčastnil) na neho obrátili s požiadavkou na návrh medaile, resp. plakety. Nebol už najmladší a jeho priateľ, investor z mlynov už pomáhal točiť „božie mlyny tam hore“. Po váhaní nakoniec zákazku prijal, napriek tomu že zadávateľ udal len text a vročenie k jubileu, ale čo má plaketa zobrazovať, zostalo na umelcovi. Zhostil sa toho veľmi originálne, keď mlýnske valce sú zložené pod písmeno M, do ktorého padajú klasy obilia, a  z  nich vypadáva múka do ľudských rúk. Je to symbolika odmeny za vykonanú prácu. Medaila bola určená k 25. výročiu založenia podniku. Sadrový model medaile priemeru cca 25 cm je v majetku BM Piešťany. Podľa tohto modelu Štátna mincovňa Kremnici vyrobila oceľovú raznicu, ktorou boli plakety razené z bronzu.

*Valér Vavro, (*1911 + 1993, Piešťany), akademický sochár. Po vyučení v miestnej kamenárskej dielni nastúpil na Štátnu priemyselnú školu sochársko-kamenársku v Hořiciach, ktorú v roku 1935 ukončil. Pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorú ukončil v roku 1939. Popri sochárskej a reštaurátorskej práci  sa venoval aj práci pedagóga na školách v Kremnici, Piešťanoch a Trenčíne. Prevažnú časť svojho plodného života i dôchodku strávil v rodných Piešťanoch, i keď veľa jeho výtvarných diel je inštalovaných aj mimo Piešťan.
**Ing. Bohumil Čechmánek, dlhoročný pracovník mlynov, pracoval v RM už za I. ČSR a zotrval až do roku 1982. Pôvodne laborant, neskôr vedúci investičného oddelenia podniku, potom technický námestník a nakoniec ako riaditeľ výstavby. Rodák z Tvrdonic na Morave, celý svoj aktívny život prežil v Piešťanoch. Posledné roky dôchodku prežil v Prahe, kde je aj pochovaný.

Autor: Alexander Urminský Foto: Archív autora, Martin Valo, Tomáš Hudcovič

Continue Reading

História

Pred deportáciou sa ukrýval v Piešťanoch, teraz rozpráva svoje zážitky

Published

on

By

Svet si dnes pripomína obete holokaustu. Preživší pri tejto príležitosti rozprávajú svoje príbehy a urobil to aj Naftali Fürst, ktorý žije v Izraeli. Pred deportáciou sa spolu s rodinou ukrýval v Piešťanoch.

Naftali Fürst sa narodil v Petržalke, otec pochádzal z Nových Zámkov, mama z Vrbového. Svadbu mali v roku 1929 v Piešťanoch.

„Išiel som pre mamičku a brata tak, ako sme sa vopred dohodli. Susedia mi povedali, že ich zavreli. Veľmi som sa zľakol a utekal naspäť k otcovi, ktorý ma čakal v parku vedľa hotela Thermia. Vyrozprával som mu, čo sa stalo. Bol zúfalý. Prvýkrát v živote som ho počul, že sa obrátil k Bohu. Kričal Šema Jisrael. Všetko sa to odohralo v septembri,“ spomína na najhoršie dni svojho detstva Naftali Fürst.

Jeho príbeh zdokumentovalo občianske združenie EDAH, celý sme ho uverejnili v roku 2017. K spomienkam sa Naftali Fürst vrátil pre pár dňami, keď sa s ním pri príležitosti Dňa obetí holokaustu, ktoré si pripomíname 21. apríla, rozprával Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Rozhovor si môžete pozrieť celý:

Text: Martin Palkovič Foto: Archív občianskeho združenia EDAH

Continue Reading

História

Ako zahynul generál Štefánik? Bola to nešťastná náhoda, alebo úmysel?

Published

on

By

Slovensko žije aktuálne spomienkou na 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Teórií i konšpirácií ako k tomu došlo, za desiatky rokov uzrelo svetlo sveta viacero. Jedným z ľudí, ktorí sa pokúsili priniesť objektívne fakty je vyštudovaný historik, v minulosti tiež minister obrany, Pavol Kanis.

Pavol Kanis (uprostred) počas akcie v Piešťanoch Foto: J. Rais

Pavol Kanis do Piešťan zavítal začiatkom apríla a spolu s generálom Svetozárom Naďovičom na podujatie, ktoré organizoval Seniorský parlament Piešťany, Spoločnosť M.R. Štefánika a Mestská knižnica mesta Piešťany. Účastníci mali možnosť zhliadnuť tiež dokumentárny film Pavla Kanisa, ktorý okrem iného, prostredníctvom počítačovej animácie vysvetlil príčiny leteckej nehody generála Štefánika vo Vajnoroch 4. mája 1919. Podľa slov historika, ktorý chystá aj ďalšie diely dokumentu o generálovi Štefánikovi, nehoda bola spôsobená súbehom niekoľkých nepriaznivých faktorov bez zavinenia tretích osôb.

Pavol Kanis to tvrdí na základe výskumu, ktorý zrealizoval s množstvom ďalších odborníkov. Na projekte pracovalo 50 ľudí. Z oblasti letectva spolupracoval s katedrou leteckej dopravy na Žilinskej univerzite, kde vzniklo zoskupenie odborníkov pod vedením profesora Antonína Kazdu.  Základná otázka výskumného tímu znela – čo bolo Caproni 450 za lietadlo a  ako mohlo dôjsť k jeho stretu so zemou.

Leteli otvorenou Cesnou, aby zistili ako vyzeral štefánikov let pred takmer 100 rokmi

Žilinskí experti skúmali lietadlo s blízkym imatrikulačným číslom ako malo lietadlo, v ktorom zahynul M.R. Štefánik, v múzeu vojenského letectva vo Vigna di Valle. Výskumný tím sa snažil pochopiť ako sa dané lietadlo ovládalo a aký bol let z Talianska do Bratislavy. Zobrali teda Cesnu, z ktorej odstránili dvere a vydali sa po rovnakej trase cez Alpy. Napriek tomu, že boli dobre oblečení v Bratislave už boli na kosť premrznutí. Ešte horšie na tom museli byť piloti i posádka lietadla v roku 1919, keď nemali tak kvalitné oblečenie ako v súčastnosti. 

Pavlovi Kanisovi, ako bývalému ministrovi obrany, sa podarilo dostať sa taktiež do archívov rodiny Caproniovcov. Z dobových časopisov, ktoré mohol preštudovať vyplynulo, že prvý prelet tohto lietadla z Padovy do Viedne sa uskutočnil len dva mesiace pred letom do Bratislavy. Podľa P. Kanisa, už len to, že lietadlo so Štefánikom doletelo na Slovensko, bol na tú dobu skvelý výkon.

Ako príčinu havárie lietadla označuje súbeh niekoľkých nepriaznivých faktorov. Najdôležitejšia bola zrejme nízka rýchlosť lietadla v kombinácii z úzkou, ostrou zátačkou. Letová príručka pilotov   Caproni  450 varovala presne pred takouto situáciou.

Podstatne viac aj v historicko politických súvislostiach sa dozviete z rozhovoru, ktorý zverejnil 1. mája konzervatívny denník Postoj.

-th- Zdroj: www.postoj.sk Foto: Jiří Rais a Tomáš Hudcovič

Continue Reading

História

Piešťanské múzeum mapovalo zaniknuté kúpeľné lokality

Published

on

By

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant Fondu pre podporu umenia. Piešťanskí múzejníci tak mohli realizovať projekt Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska. 

Travertíny v Bešeňovej

Cieľom projektu bolo fotograficky zdokumentovať časť zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek pre obohatenie zbierkových fondov múzea.

V rámci vykonaných ciest a prieskumov boli za týmto účelom zdokumentované lokality Gánovce, Vyšné Ružbachy, Hybe, Lúčky, Bešeňová, Stankovany-Rojkov, Liptovské Sliače, Železnô (kúpele, lom), Hybe, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Poprad-Kvetnica, Tlmače, Levice, Mýtne Ludany – Vápnik, Kalinčiakovo – Kamenec, Dudince, Zalaba a Santovka. Získané vzorky sa priebežne triedili, odborne ošetrili, zdokumentovali a stali trvalou súčasťou muzeálnych zbierok pričom boli zaradené do zbierkového fondu Balneológia 1 /B1/. Časť z nich bude vystavená v už existujúcich vitrínach v hlavnej budove múzea Kúpeľnej dvorane a ďalšia v expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku vo Vile dr. Lisku. Ostatné budú priebežne prezentované na výstavách usporadúvaných múzeom a na prezentačných paneloch.

Lokality boli vyberané s ohľadom na vykonané staršie zbery zo 60. – 70. rokov 20. storočia tak, aby sa doplnil zbierkový fond aj o nové oblasti. Prevažnú časť získaných vzoriek tvoria travertíny. Travertíny, teda sladkovodné pramenné vápence, sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rozmanitých formách – od sypkých krehkých až po mohutné pevné formy. Predstavujú karbonátové sedimenty studených alebo teplých minerálnych vôd, viazaných na výstupy po tektonických zlomoch. Vznikali postupne od konca terciéru, v interglaciáloch počas kvartéru až po holocén.

Stankovany – Rojkov, prírodný bazén v obci

Projekt zastrešovali odborní pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Ing. Tomáš Mlynský a Mgr. Martin Kostelník, PhD. Tieto aktivity podporené Fondom na podporu umenia prispievajú k dlhodobej činnosti múzea a jeho zamerania.


Liptovské Sliače, travertínová kopa

 

Santovka, úprava pôvodného pitného pavilónu v pozadí s travertínovou kopou

Text: Balneo muzeum Piešťany/red Foto: Balneologické múzeum Piešťany

Continue Reading

Reklama

Populárne články