Vernisáž  autorskej výstavy výtvarníčky Lívie Mezovskej s názvom KRAJINY pripravila Magna gallery v Piešťanoch na piatok 20. marca o 18.00 h. Hosťom autorky je fotograf Ján Kekeli. Výstava potrvá do 21. apríla. 

pozvanka

Lívia Mezovská 

V rokoch 2009-2011 študovala magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave, ateliér voľnej grafiky, /prof. R. Jančovič/,  v rokoch 2006-2009 bakalárske štúdium Akadémia umení Banská Bystrica, ateliér voľnej grafiky/ doc. I. Benca/. Zimný semester 2008 absolvovala stáž na Akademii Sztuk Pieknych vo Wroclawi, Poľsko / prof. Ch. Nowicki/ . V rokoch 2012 – 2013 absolvovala pracovnú stáž v Amsterdams Grafisch Atelier v Holandsku. Vystavuje od roku 2008. Lívia Mezovská pochádza z Piešťan a v súčasnosti žije a tvorí v Prahe.

Ján Kekeli

2006-2012 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér fotografie
2009 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poľsko

PR

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972