Publikácie skúmajúce mesto aj jeho okolie v rôznych ohľadoch sú určené každému, kto má rád piešťanský región. Na svoje si prídu milovníci histórie, folklóru, umenia aj architektúry. Veľa sa z nich dozvedia nielen návštevníci nášho mesta, ale aj rodení Piešťanci.

indicky dennikJedno z najobľúbenejších diel vydaných Balneologickým múzeom napísal Ľudovít Winter. Ako 97-ročný zhrnul spomienky na svoj bohatý život. Je to inšpirujúci príbeh osvieteného podnikateľa, ktorý z provinčných kúpeľov spravil svetoznáme liečebné centrum. Kniha Ľudovít Winter: Spomienky na Piešťany by nemala chýbať v knižnici žiadneho obyvateľa Piešťan. Dobu najväčšej slávy kúpeľov dopĺňajú memoáre jeho brata Imricha, ktoré tiež vydalo Balneologické múzeum.

Indický denník od Viery Lubošinskej je ojedinelým cestopisom zachytávajúcim veselé i smutné zážitky po tejto krajine v rokoch 1938-45. Manželia Lubošinskí, ako zamestnanci navába z Bhopálu, strávili väčšinu času na bhópálskom dvore ale v období letných horúčav cestovali do Belasých hôr či Himalájí. Dokument je o to cennejší, že zachytáva zlomový vývoj posledných rokov britskej nadvlády v Indii i úpadok často ešte absolutistickej moci indických vládcov.

O tom ako sa indickí vládcovia do Piešťan dostali a ako tu žili pojednáva publikácia Adreja Bolerázskeho s názvom Maharadžovia v Piešťanoch. Autor v nej približuje krátke, ale zato významné obdobie v histórii piešťanských kúpeľov v 30. rokoch 20. stor., nazývané aj zlatým obdobím. V knihe sú podrobne popísané návštevy indických maharadžov, ktoré vo svojej dobe vzbudzovali nevídaný záujem a rozruch a preslávili Piešťany po celej Európe.

Ľudovít Mrňa zhrnul v knihe Stavebné pamiatky Piešťan prehľad urbanistického vývoja kúpeľného mesta od najstarších čias až do súčasnosti. Ťažisko spočíva na dvoch obdobiach a štýloch významných pre architektúru Piešťan – na 19. storočí (klasicizmus, romantizmus, eklekticizmus) a 20. storočí (secesia, funkcionalizmus). Nechýbajú ani veľmi zaujímavé kapitoly, v ktorých sú stavby, ktoré dnes už neexistujú a stavby, ktoré sa nerealizovali.

Historické fotografie Piešťan zo zbierky Vojtecha Anderleho otvárajú čitateľom pohľad do obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia. Prostredníctvom historických fotografií sú čitateľom prezentované rôzne aspekty života v Piešťanoch v minulosti – kúpele a kúpeľný život, piešťanské parky, pamiatky, kultúrny život, doprava, staré automobily a automobilové preteky, rieka Váh a piešťanské mosty. Nechýbajú ani stavby, ktoré dnes už neexistujú.

Pre milovníkov prírody je zaujímavá publikácia Vtáky širšieho okolia Piešťan od Pavla Kanuščáka. Autor sa viac ako štyridsať rokov venuje ornitologickým výskumom v tejto oblasti. V publikácii prezentuje odbornej verejnosti, ale aj záujemcom o ornitológiu, resp. prírodu: históriu ornitologických výskumov, charakteristiku sledovaného územia, systematický prehľad zistených druhov vtákov – výsledky dlhoročných pozorovaní jednotlivých druhov vtákov a zmien, ktoré v ich výskyte a druhovom zastúpení spôsobila činnosť človeka a zmeny prírodného prostredia.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972