16. decembra sa v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Piešťany očami detí. Už po siedmy krát súťažili deti v prednese prózy i poézie. Tento rok bolo témou súťaže mesto Piešťany.

Do súťaže bolo odovzdaných 30 príspevkov, z toho bolo 17 poetických a 12 prozaických diel a jedna reportáž. Svoje diela zaslali žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ Holubyho, Mojmírova, Brezová a Scherera. Cieľom súťaže je zapájať žiakov do súťaží, ktoré sú zamerané na rozvoj nadaných detí, a rozvíjať slovenčinu formou umeleckých útvarov. Organizátori taktiež sledujú rozvoj žiackej kreativity a estetického cítenia.

Slávnosť spestrilo tanečné sólo Betky Mjartanovej, skladba Mamma mia vo flautovom prevedení od Martina Podhorského a kultúrne pásmo, ktoré predviedla Nina Radoslavjevič. Program pripravili p. Valo a p. Ondrášiková zo Základnej umeleckej školy Piešťany.

Diplomy a ceny odovzdal primátor Miloš Tamajka. Tí, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach, dostali na pamiatku pero.

Kompletné výsledky:

POÉZIA – I. kategória základná škola názov práce prednes
1.miesto Simona Habartová ZŠ Scherera Piešťany Simona Habartová
1.miesto Dorota Kobelárová ZŠ Brezová Moje rodné mesto Dorota Kobelárová
2 miesto Timea Svetlíková ZŠ Mojmírova Moje mesto
3 miesto Alexandra Kinzlová ZŠ Holubyho Moje Piešťany Alexandra Kinzlová

 

POÉZIA – II. kategória  
1.miesto Lea Chynoranská ZŠ Holubyho Báseň o Piešťanoch Lea Chynoranská
2 miesto Miriam Mikulášová ZŠ Holubyho Piešťany Miriam Mikulášová
3.miesto Filip Foltýn ZŠ Scherera Moje mesto Filip Foltýn

 

PRÓZA – I. kategória
1.miesto Lea Chromiaková ZŠ Brezová Mestečko Piešťany Lea Chromiaková
2 miesto Matúš  Jankovič ZŠ Holubyho Piešťany očami detí Matúš  Jankovič
3 miesto Veronika Čechvalová ZŠ Brezová Prečo je v Piešťanoch veľa magnólií Veronika Čechvalová

 

PRÓZA – II. kategória     
1.miesto Adam Kubiš ZŠ Mojmírova Čarovné miesta nášho mesta
2. miesto Martin Bánik ZŠ Scherera Piešťany, ako ich málokto pozná p. uč. Galková
3.miesto Alžbeta Mjartanová ZŠ Holubyho Piešťany očami detí Alžbeta Mjartanová

Reportáž
1.miesto Eliška Gavačová ZŠ Mojmírova Lampiónový sprievod  

 

  Ceny útechy
1 Nikola Seková ZŠ Scherera 9 Eliška Sobotová ZŠ Mojmírova
2 Ema Mozoláková ZŠ Brezová 10 Hana Zemanová ZŠ Mojmírova
3 Katarína Potúčková ZŠ Mojmírova 11 Klára Viola Müllerová ZŠ Mojmírova
4 Stella Krivičková ZŠ Mojmírova 12 Samuel Šiška ZŠ Mojmírova
5 Vanesa Toráčová ZŠ Holubyho 13 Adam Radwan ZŠ Holubyho
6 Denisa Jarošová ZŠ Scherera 14 Alexandra  Papcunová ZŠ Scherera
7 Nina Zifčáková ZŠ Scherera 15 Dávid Jurik ZŠ Scherera
8 Alexandra Fábryová ZŠ Mojmírova

-vv, foto: www.pixabay.com

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972