Posledná aprílová nedeľa bude v Nyáryovskej kúrii patriť karikatúre a humoru. Práve v nedeľu 29. apríla popoludní bude možné prvý krát vidieť v Bučanoch karikatúry a kreslené vtipy Vo svete humoru Františka Bojničana, známeho hlohoveckého karikaturistu. Tak ako sa zvykne apríl začínať veselým prvým dňom, dobrú náladu si vďaka výstave môžete dopriať aj v závere mesiaca.


Výstava potrvá do 15. mája a verejnosti bude prístupná počas pracovného týždňa v utorok a vo štvrtok od 9.00 h do 12.00 h a v stredu od 14.00 h do 17.00 h.

František Bojničan je popredný slovenský karikaturista, ktorý sa narodil v roku 1960 v Hlohovci. Pôvodným povolaním je fotograf. Žije v rodnom meste, kde aj tvorí. Pracoval postupne ako fotograf, výtvarník, robotník, štátny zamestnanec… Popri zamestnaní sa spočiatku snažil podnikať a popritom robil ešte reklamného manažéra.

Kresleniu sa začal venovať už na základnej škole (aj počas vyučovania, pod lavicou). Prvú kresbu mu uverejnili v roku 1976 v podnikovom časopise. Vnímal to ako veľkú motiváciu, povzbudenie. Postupne, od roku 1979, sa jeho dielka i diela (obrázky) dostávali aj na vážnejšie a významnejšie súťaže a výstavy.

Prezentácii karikatúr v renomovaných periodikách predchádzalo prispievanie do rôznych regionálnych novín. Samozrejme, sporadicky, ak zvýšil čas… František Bojničan mal doteraz bezmála dvadsať samostatných výstav a okrem toho sa ako spoluautor zúčastňoval aj viacerých kolektívnych výstav doma i v zahraničí.

V roku 1992 mal prvú väčšiu výstavu spojenú s vernisážou. V tom istom roku sa stal jeho „krstným otcom“ medzi humoristami známy, dnes už nežijúci karikaturista z Nového mesta nad Váhom Miro Ďurža, s ktorým o rok neskôr zorganizoval spoločnú výstavu. K tomuto termínu sa viaže aj vznik Považského štvorlístka (Bojničan, Ďurža, Haring, Pavlík).

Istý čas bol členom združenia karikaturistov FORMÁT, od jeho založenia v roku 1990 až do jeho zániku v roku 1994. V súčasnosti je členom združenia karikaturistov UZOL.

František Bojničan je aj členom Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska a zakladateľom a riaditeľom tradičného bienále kresleného humoru Fraštacký tŕň, ktoré organizujú pravidelne v Hlohovci. Mimochodom, komisárom tohto podujatia bol od jeho vzniku známy slovenský humorista, karikaturista, epigramatik a psychológ Vojto Haring. Po jeho odchode do karikaturistického neba prevzal túto funkciu Vlado Pavlík.

Za svoje výtvarné diela (aj fotografie) dostal viacero ocenení na podujatiach doma i v zahraničí, z toho za karikatúry tri desiatky.

V roku 2001 ukončil František Bojničan Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor vychovávateľstvo a špeciálna pedagogika. Je jedným zo zakladajúcich členov KNP (Klub nespravodlivo plešatých). Po skončení aktívnej pretekárskej činnosti na atletických dráhach si udržuje kondíciu jazdou na bicykli, plávaním a hrou v kolky. Rád jazdí na motocykli, fotografuje a samozrejme kreslí. Najnovšie sa dal na chatárčenie. Kúpil si chatku s priľahlou záhradkou. Má dve dospelé deti a dve vnúčatá.

Fero Bojničan vydal v roku 2002 prvé CD-čko kresleného humoru na Slovensku s vyše dvesto obrázkami (karikatúrami), čiže je v tomto smere priekopníkom.

red/Milan Kupecký

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972