Paleobotanická výstava s názvom Stratené pralesy otvorená 21. mája v priestoroch Vily Dr. Lisku predstavila medzi inými aj jedinečné nálezy z Červenej veže. Farebné vrstvy, nachádzajúce sa hneď pri chodníku, poznáme snáď všetci, málokto však tuší, že sa v nich ukrývajú skamenené rastliny pochádzajúce až z treťohôr. Nálezisko znovuobjavil pracovník Balneologického múzea a kurátor prebiehajúcej výstavy Tomáš Mlynský.

IMG_0041_resize

Výskum a zber materiálu z Červenej veže, niekedy nazývanej Rádiový vŕšok, sa koná v perióde posledných troch rokov. Tomáš Mlynský našiel v depozite Balneologického múzea staršie vzorky pochádzajúce ešte z obdobia, kedy sa pod kopcom nachádzali bane na ťažbu kaolínu, používaného pri náteroch domov. Nájdené vzorky sú výnimočné samotnou mineralizáciou, teda postupným nahradením organických látok minerálmi. Pôvodný rastlinný materiál je pseudomorfózou premenený na hematit, ktorý pohlcuje svetlo. Nálezisko so skamenelinami, vznikajúcimi týmto spôsobom, je jediným na Slovensku.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18

„Z fosílií rastlinných a živočíšnych, ak sú dobre zachované, sa paleontológovia alebo geológovia dozvedia prakticky všetko. Nájdu v nich kompletné informácie o klíme, o danom ekosystéme, ktorý vtedy existoval. Funguje to tak, že paleontológ po náleze fosílie porovnáva túto fosíliu s dnešnými formami a prostredníctvom toho dokáže rekonštruovať dané ekosystémy,“ povedal Tomáš Mlynský o význame nálezov.

IMG_0078_resize

Skameneliny z Červenej veže pochádzajú z obdobia panónu, zaraďovaného pod vrchný miocén, ktorý začínal pred viac ako 23 miliónmi rokov. Najkrajšou nájdenou vzorkou  je pieskovcový kameň, v ktorom sa vedľa seba nachádzajú zvyšky rákosu s listom buku. Piešťanské farebné vrstvy nevydávajú svoje poklady vôbec lacno, pretože dostať sa k zaujímavým nálezom je v nepoddajnom pieskovci obrovská drina.

IMG_0083_resize

Na výstave sa tiež nachádzajú vzorky suchozemskej flóry z Prašníka, exponáty z najbohatšieho stredoeurópskeho náleziska hlavonožcov v Chtelnici, ale k videniu sú aj skameneliny zo zahraničia. Expozíciu Stratené pralesy, obsahujúcu až 800 rastlinných a živočíšnych skamenelín, si môžu návštevníci Vily Dr. Lisku pozrieť do 25. augusta.

Text a foto: Lukáš Turňa

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972