Mesto Piešťany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany a Ivanom Melicherčíkom pripravili výstavu naivných obrazov svojrázneho maliara, „architekta“ a legendy svetového naivného umenia Emerika Feješa. Vernisáž je na pláne 11. apríla o 17.00 v priestoroch Kultúrno-spoločenského centrum Fontána, v programe vystúpi speváčka Darina Blahová s klavírnym sprievodom Petra Breče a tiež žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom. Výstava 65 obrazov potrvá do nedele 30. apríla.

Životný príbeh Emerika Feješa je dramatickým príbehom, husto pretkaným núdzou a bolesťou. Trel biedu od okamžiku, keď prišiel na svet ako siedme zo štrnástich detí, trpel ťažkými chorobami, kalich horkosti vypil do dna nespočetne krát…A až keď ako 45 ročný odišiel do invalidného dôchodku, prenikol do jeho pochmúrneho života vari po prvýkrát lúč potešenia a vášne. Objavil v sebe maliara a toto zistenie sa v ňom premenilo na posadnutosť. Stala sa z nej barla, ktorá podopierala jeho chatrné zdravie po celé dve nasledujúce desaťročia, kým nevydýchol naposledy. Pustil sa s nadšením a odvahou na vlastnú a neprebádanú cestu výtvarného dobrodružstva.

Bol však taký chudobný, že kreslil a maľoval na najlacnejšie baliace papiere, sám si pripravoval farby a ani na štetec sa mu často nedostávalo peňazí. A tak niekedy maľoval aj zápalkami, ba dokonca i klincom. Dnes sa jeho obrazmi pýšia známe galérie a zbierky rešpektovaných zberateľov po celej planéte. Feješove diela sa dražia v najchýrnejších aukčných domoch. Niet divu – Emerik Feješ je nespochybniteľný klasik svetového naivného umenia a žiadna významnejšia encyklopédia tohto výtvarného krídla sa bez jeho mena nezaobíde. Aj sám Pablo Picasso ho mal vo svojej súkromnej zbierke.

-red/Zdroj: MsKS, regionzilina.sk-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972