V dňoch 25. až 27. júla sa na Holubyho chate pod Veľkou Javorinou uskutočnia Holubyho slávnosti pri príležitosti jej otvorenia pred 90 rokmi.

holubyho chata

Súčasťou podujatia je aj výstava doposiaľ nezverejnených dobových fotografií a dokumentov, ktoré zachytávajú históriu pôvodnej turistickej útulne postavenej v roku 1924.

Od piatka budú víkendové podvečery patriť filmu, hudbe, diskusiám s významnými osobnosťami o česko – slovenskej vzájomosti a Javorinskému jarmoku ľudových remesiel.

„Hľadanie dokumentov o historických počiatkoch chaty v archívoch, ktoré neboli nikdy zverejnené a 90 rokov boli zavreté v krabici malo pre mňa takmer detektívny nádych,“ hovorí Miro Martinček, súčasný chatár na Holubyho chate. „Na chate som už osem rokov a čoraz silnejšie cítim, že historický odkaz tohoto miesta na moravsko-slovenskom pomedzí nás oslovuje dodnes a hádam i silnejšie. Ukázal mi veľkodušnosť a nadhľad zakladateľov chaty, ktorí pre dobro veci dokázali odložiť do kúta malichernosť i otázku svojho pôvodu,“ dodáva Miro Martinček.

S myšlienkou vybudovať Holubyho chatu ako turistickú útulňu prišiel pán Prager predseda Klubu českých turistov v Uherskom Brode. Hoci finančné zdroje a dary na výstavbu pochádzali z rôznych zdrojov, miesto výstavby určili na slovenskej strane Veľkej Javoriny, najvyššieho vrchu Bielych Karpát (978 mnm), kvôli lepšiemu výhľadu i ochrane pred severozápadnými vetrami. Jej poloha na hranici ju predurčila na miesto vzájomných kultúrno-spoločenských stretnutí významných osobností, politikov, prezidentov i obyčajných ľudí.

Názov útulne českí zakladatelia zvolili na pamiatku významného slovenského evanjelického farára, etnológa a botanika Jozefa Ľ. Holubyho, ktorý ako 87-ročný zomrel rok pred otvorením chaty. Pôsobil v Zemianskom Podhradí a bol blízkym priateľom velikána českej literatúry 19. storočia, Aloisa Jiráska. Farár Holuby pochádzal z podjavorinskej obce Lubina a patril k najvýznamnejším osobnostiam nielen v širokom okolí, ale aj v celom Rakúsko-Uhorsku. Okrem svojho kňazského poslania podrobne zdokumentoval flóru Podjavorinského kraja a založil herbáre s tisíckami popísaných rastlín.

Holubyho chata síce v r. 1927 do tla vyhorela, ale už v r 1929 opäť slúžila svojmu účelu. Rýchlosť obnovy súvisí s popularitou turistiky v medzivojnovom období Československa ako i blízkosťou Luhačovíc a Piešťan ako kúpeľných miest na oboch stranách hranice. Javorina bola totiž cieľom mnohých vychádzok kúpeľných hostí či už peši alebo koňmo. „História vzniku i existencia chaty ma utvrdila v presvedčení, že dielo sa podarí iba vtedy, ak sa komunita dokáže zomknúť okolo spoločnej myšlienky bez ohľadu na rozdielnosť názorov, národností, či pováh. A zistil som, že PPP projekty nemáme len my dnes, ale združovanie verejných a súkromných zdrojov pre dobrý účel fungovalo už takmer storočie dozadu,“ uzavrel historický exkurz chatár Miro Martinček.

javorina holubyho chata plagat

Text a foto: Tlačová správa

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972