Otvorenie výstavy obrazov, grafík, známkovej tvorby, keramiky, drevorezby a sôch autorov: Rozina Lehotská – Bollová, Martin Dzurek, Andrej Frič, Ján Granec, Kamil Granec, Mária a Oskar Hanuskovci, Darina Lichnerová, Júlia a Igor Piačkovci a Anton Vizner sa konalo v utorok 5. apríla o 16-tej hodine za účasti autorov v KSC Fontána. Výstava s názvom MALOKARPATSKÉ EMÓCIE potrvá do nedele 24. 4. 2016.

Malokarpatské emócie 3Karpaty sú popri Alpách jedným z najväčších pohorí v Európe a rozprestierajú sa v povodí Dunaja rieky, ktorá spája severozápadnú časť Európy s Čiernym morom, na ploche 210 000 km2 na území ôsmych štátov. Jednou z malebných častí Karpatského masívu sú Malé Karpaty ležiace na území Slovenska. Rozkladajú sa od nábrežia Dunaja až po Trnavu. Na území chránenom Malokarpatským pohorím sa usadil človek v dávnej minulosti. Archeologické i písomné doklady dokumentujú, že to vždy boli vhodné podmienky pre kultúrny život už v minulosti. Rozvíja sa až po dnešnú modernú spoločnosť.

Habánski umelci priniesli do tohto kraja hrnčiarstvo i keramiku, určenú pre každodennú potrebu človeka, ale postupne i pre spríjemnenie jeho života. Obdobne sa popri rozvoju remesiel darilo i umelcom, maliarom, kováčom, drevorezbárom,  čo dokumentuje i naša  výstava. Pripravili sme ju v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, Klubom sprievodcov mesta Pezinok a  členmi Cechu keramikárov z Malokarpatskej oblasti a ďalších umelcov žijúcich v meste i okrese Pezinok.

Výstava predstavuje výtvarné práce už skúsených profesionálnych i amatérskych umelcov  maliarov, grafikov, keramikov, umeleckej čipkárky i drevorezbára, ktoré už boli úspešne prezentované na mnohých kolektívnych i individuálnych výstavách v našej vlasti i za jej hranicami.

Malokarpatské emócie Igor a Júlia PiačkoviVzácne grafické diela prezentované na tejto výstave medzi ktorými sa nachádza i zlatá kniha z Tisíc a jednej noci je dielom žiaka slávneho tvorcu Albína Brunovského. Je ním skúsený a uznávaný autor maliar Igora Piačka, ktorého práce sú doplnené ďalšími knihami, ktoré predstavujú prierez jeho tvorby i tvorby  jeho manželky akad. maliarky Júlie Piačkovej. Na našej výstave nechýbajú ani grafické listy oboch manželov a širokú rôznorodú paletu ich tvorby doplňujú exponáty z ich špeciálnej tvorby poštových známok, v ktorej dosiahli úspechy nielen u nás, ale známky  z ich tvorby boli vydané i v zahraničí.

Dlhoročný scénograf Slovenského národného divadla v Bratislave Kamil Granec pripravil pre obyvateľov i návštevníkov svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany svoje krásne práce  maľby na skle i olejomaľby i svoju sériu pohľadov na malebné vinohrady z Malokarpatskej vínnej cesty.

Malokarpatskí Anton VIZNER 2Drevorezbár Anton Vizner povolaním pedagóg sa dlhodobo venuje svojej záľube, práci s drevom a osobitne pracuje i s viničom, čo je jeho špecialita. Skúseným okom i šikovnou rukou vie autor vykúzliť z tvrdého dreva vzácne výtvarné diela i šperky.

Na Malokarpatskej vínnej ceste žije i tvorí v meste Modra i  výtvarníčka pracujúca s paličkovanou čipkou, ale i tkáčka pani Darina Lichnerová, ktorá po štúdiách v Prahe sa svojej práci i celoživotnej záľube venuje úspešne dlhé roky a vzácnosťou je, že svoje odborné skúsenosti popri svojej tvorbe prostredníctvom kurzov odovzdáva i mládeži a ďalším záujemcom o toto tradičné remeslo.

Malokarpatské emócie Rozina LEHOTSKÁ BOLLOVÁReprezentatívnu časť svojej tvorby Vám pripravila pani Rozina Lehotská-Bollová, ktorá už mnohé roky žije a tvorí na Malokarpatskej vínnej ceste a ako jediná žila vo viacerých centrách tejto oblasti v Sv. Jure, Modre i Pezinku, v ktorých mala svoje pracovné i prezentačné ateliéry a jej tvorba predstavuje pohľady z uvedenej oblasti, ale i celého Slovenska, ktorého krásy i ľudia sú doménou jej diel.

Majster ÚĽUV Ján Granec, dlhodobo žijúci a tvoriaci v Pezinku, pôvodom zo Šenkvíc svojou vzácnou tvorbou vychádzajúcou z našich tradícii, ktorú obohatil o svoj osobitný výraz dosiahol najvyššiu úroveň profesionality a bol ocenený titulom Majster ÚĽUV. Je zakladajúcim členom Cechu keramikárov a pravidelne sa zúčastňuje výstav u nás i v zahraničí. Svoje skúsenosti odovzdáva ďalšej generácii svojim deťom i ďalším záujemcom o toto tradičné ľudové remeslo.

Malokarpatské emócie Mária Hanúsková a manžel OskarPodobne je to i s manželskými dvojicami keramikárov manželov Márie a Oskara Hanúskovcov z Pezinku. Sú zakladajúcimi a aktívnymi členmi Cechu keramikárov tvoriacich na Malokarpatskej vínnej ceste. Pripravili pre túto výstavu špeciálnu kolekciu keramiky i obrazov, ktoré predstavujú život a náročnú prácu vinohradníkov a vinárov. Vo svojich dielach prezentujú ľudové odevy, kroje z jednotlivých regiónov Slovenska, čo bolo ocenené na výstavách u nás i v zahraničí.

Na našej výstave sa prezentuje i mladý výtvarník, autor prác z oblasti grafiky, maľby i keramiky Andrej Frič, ktorý pôsobí ako pedagóg na ZUŠ v Pezinku. Úspešne vystavuje už niekoľko rokov a svoje zručnosti odovzdáva svojim žiakom.

Malokarpatské emócie Martin DzurekMartin Dzurek od roku 2004 spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a v rámci svojho voľného času vedie výtvarnú dielňu pre zrakovo postihnutých. V roku 2009 založil výtvarnú skupinu SVETLO, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a so zrakovým obmedzením. V roku 2006 sa stal členom Umeleckej besedy Slovenska. Zúčastňuje sa na spoločných výstavných podujatiach, sympóziách, súťažných a tvorivých projektoch. V roku 2009 vyhral spoločne s Ing. arch. Danielom Bartošom 1. miesto v architektonicko-výtvarnej súťaži na vytvorenie pamätníka Martina Rázusa v Bratislave.

Prajem Vám príjemný zážitok s prehliadky tvorby našich autorov, ktorí Vám svoje diela pripravili s láskou i skromnosťou pre nich tak typickou.

Text: Peter RONEC, kurátor výstavy, foto: Martin Valo

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972