Vzdelávací seminár tanečného folklóru s názvom Tanečná dielňa Jána FIDRICHA z Rudníka organizovalo uplynulý víkend Centrum tradičnej kultúry Myjava. O podujatie, určené folklórnym súborom, bol veľký záujem. Po metodickej časti pri piešťanskej Ľudovej Hudbe Petra Obucha tancovali mladí tanečníci až do skorých ranných hodín.

unnamed

Ako uviedla za organizátora Lenka Konečná, záujem účastníkov vysoko prevyšoval ich pôvodné plány a tanečnej dielne sa zúčastnilo vyše šesť desiatok záujemcov. Konala sa priamo v rodisku a pôsobisku Jána Fidricha v Rudníku pri Myjave. „Jej súčasťou boli nielen praktické nácviky tanca založené na dôkladnej analýze videozáznamu s tancami Jána Fidricha, ale i časti venované spoznaniu jeho osobnosti, prostredia, v ktorom žil a ľudí, s ktorými sa stretával. Hlavným cieľom bolo podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu ľudového tanca s jeho pôvodnou formou. Odborní lektori poskytli účastníkom metodické rady potrebné k zvládnutiu tanečného štýlu a priebehu tanca, aby si tanečníci  osvojili nie len tanečné motívy podľa Jána Fidricha, ale celkovú motiviku a priebeh sólového i párového myjavského verbunku.“

unnamed (2)

Zámerom tanečnej dielne podľa nej bolo rozšíriť povedomie o tanečných tradíciách myjavského regiónu, a tiež poskytnúť metodickú pomoc interpretom uchádzajúcim sa o kategóriu A v celoštátnej súťaži Šaffova ostroha ale aj ďalším členom folklórnych kolektívov. Tanec tanečnej osobnosti Jána Fidricha (1935 – 2001) z obce Rudník bol zaradený do celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov ako povinný v kategórii A.

unnamed (1)

„Cieľom nebolo skopírovať tanec z videozáznamu, ale pochopiť  jeho vnútornú štruktúru, jeho princípy, ekológiu tanca, a tak sa ho naučiť tancovať vo svojom vlastnom prežití,“ vysvetlila L. Konečná. Počas sobotného večera mali účastníci možnosť vyskúšať si všetky dovtedy naučené poznatky a zručnosti pri ľudovej hudbe Petra Obucha z Piešťan. Tanečná zábava založená na myjavských tancoch sa pretiahla až do skorých ranných hodín.

Zdroj: Tlačová správa podujatia

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972