Moderované pásmo Hommage a´ Eva Kostolányiová, ktoré sa konalo v utorok 2. júna v Dome umenia, pripomenulo divákom známu speváčku nielen piesňami, ale aj video vstupmi s jej hudobnými spolupracovníkmi. Hudba zaznela v podaní Art Music Orchestra, ktorý sprevádzal Spevácky zbor Lúčnica s dirigentom Marekom Bielikom a zbormajsterkou Elenou Matušovou. Známe hity zaspievali Jana Hubinská, Kristína Belčíková, Magdaléna Lekárová, Júlia Vlčková a Zdeno Sychra.

hubinská
Jana Hubinská
Magdaléna Lekárová

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972