Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťažného ocenenia CE·ZA·AR 2014, ktoré spomedzi historicky rekordného počtu prihlásených diel vybrala medzinárodná odborná porota koncom júna. Víťazi ceny v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 9. októbra 2014. Šancu uspieť má aj zrekonštruovaná Elektrárňa Piešťany.

d-mp-05-21-14-109333-nggid0553149-ngg0dyn-0x0x100-00f0w010c010r110f110r010t010[1]
Ocenenie CE·ZA·AR sa udeľuje vybraným architektonickým dielam spomedzi prihlásených uchádzačov v šiestich rozdielnych typologických kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér) na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.
V kategórii rekonštrukcia a obnova budov je nominovaná taktiež rekonštrukcia Elektrárne Piešťany. Práve túto kategóriu považuje za významnú predseda poroty Osamu Okamura z Českej republiky: „Ako silnú vnímam tému rekonštrukcií. A to nielen stavieb z dávnej histórie, ale i stavieb z dôb nedávno minulých. Práve takéto stavby nám ponúkajú stále žiadanejšiu možnosť vrátiť sa do unikátnych lokalít v samotných centrách našich miest a obcí a prepojiť súčasné požiadavky na moderný život s našimi kultúrnymi a spoločenskými koreňmi. Povedal by som, že útek z mesta je minulosťou. Dnes sa usilujeme predovšetkým o šikovný návrat.“

Nominácie kategória rekonštrukcia a obnova budov

Elektrárňa Piešťany
Piešťany
autori: Vladimír Hain, Michal Ganobjak, Martin Paško, Zuzana Zacharová
foto: Vladimír Hain, Michal Ganobjak, Martin Paško, Zuzana Zacharová

Rekreačný dom v Partizánskej Ľupči

Partizánska Ľupča

autor: Martin Kusý ml.

foto: Andrej Šutek, Sergej Michalič, Matej Michalko, Lukáš Kordík, Martin Kusý ml.

 

Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu
Bratislava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček
foto: Tomáš Manina

Zdroj: TS/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972