Dožinky v Piešťanoch opäť so Žitom

Dožinky v Piešťanoch opäť so Žitom

26. augusta 2018 Off Od PNky.sk

Aj v Piešťanoch nás opäť po roku čakajú Dožinky. Príďte osláviť žatvu a dobrú úrodu. Folklórny súbor Žito vás pozýva na Námestie slobody v sobotu 8. septembra o 16:00 h. Uvidíte tradičné zvyky pri žatve, vitie dožinkového venca a potom ho v sprievode s folkloristami môžete odovzdať gazdovi pred Zuckmann Villou o 17:00 h. Tu sa vám ujde aj oldomáš, tak neváhajte a príďte.

-red-