Slovenský triptych je obnovenou verziou programu, na ktorom sa pred rokmi dramaturgicky a režisérsky podieľal profesor Štefan Nosáľ a k jeho súčasnej podobe prispel aj choreograf Ján Blaho.

Po úspešnom septembrovom predstavení v Piešťanoch môžete Slovenský triptych v podaní Umeleckého súboru Lúčnica zažiť v Dome umenia aj 12. decembra. Vstupenky sú už v predaji: http://domumenia-piestany.sk/events/event/us-lucnica-slovensky-triptych-2/

Tanečný súbor, orchester a spevácka skupina Lúčnice v Slovenskom triptychu zobrazujú tri základné pracovné oblasti našich predkov – pastierstvo, roľníctvo a remeselníctvo. Diváci vďaka tomu môžu spoznať rozmanitosť tradičnej slovenskej kultúry,

Predstavenie sa uskutoční za dodržania všetkých aktuálne platných protiepidemických opatrení. Maximálna kapacita sály bude naplnená len do polovice, diváci musia mať prekryté horné dýchacie cesty a pred vstupom do sály použiť dezinfekciu na ruky.

PR

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972