Dokument Cooltúra, ktorý zrealizoval režisér Miro Remo, je na školách dostupný zadarmo pre všetkých učiteľov a ich študentov. Podmienkou pre uskutočnenie projekcie počas vyučovacích hodín je predloženie dokladu učiteľa. Film ponúka úsmevný, ironický, ale zároveň i vážny pohľad na stav slovenskej kultúry a okrem pozlátka ponúka aj sondu do zákulisia. Vidieť v ňom môžete súťaž v kopaní hrobov, veľkonočné zvyky v obci Slopná, a tiež natáčanie populárnych show a objavia sa v ňom napríklad Vilo Rozboril, Rytmus, Majk Spirit, Dušan Grúň či Zuzana Fialová.

„V mene celého tímu Dokumentu na kolesách a výrobného tímu dokumentu Cooltúra by sme Vám radi poďakovali za prejavený záujem prezentovať Cooltúru študentom na stredných a vysokých školách. Veľký počet záujemcov o premietanie a diskusiu k filmu nás prekvapil a potešil. Tešili sme sa takisto z plodných a podnetných diskusií po projekciách. Vzhľadom na naše finančné možnosti sa nám bohužiaľ nepodarilo pokryť záujem všetkých škôl o premietanie filmu spojenú s diskusiou k téme,“ informuje o projekciách režisér Miro Remo.

Podmienkou k uskutočneniu projekcie filmu Cooltúra je premietanie výhradne na akademickej pôde a predloženie kópie dokladu učiteľa /ITIC/ na adrese dokumentnakolesach@gmail.com. Na základe identifikácie a po verifikácií získa učiteľ oprávnenie k premietaniu v rámci vyučovacieho procesu a link na film.

-lt/Zdroj: miroremo.sk/Foto: miroremo.sk, archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972