Na Vianoce 2018 prináša Divadlo na TrakOch, ochotnícke divadlo z Trakovíc, svojim priaznivcom nezvyčajný darček v podobe premiéry Vianočného oratória Prorokovaný. Po úspešnom muzikáli Jesus Christ Superstar zameriava svoju pozornosť na tradície a návrat ku koreňom slovenskej kultúry. Spojenie sakrálnej hudby, prostonárodných vianočných piesní a príbehu narodenia Mesiáša do divadelného predstavenia vytvorí pred očami diváka jedinečnú mozaiku starého a nového sveta.

Myšlienka sa zrodila v hlave Katky Rajnicovej, spoluzakladateľky Divadla na TrakOch a zároveň členky speváckeho zboru Adoremus. Dielo vychádza z pastorálnej omše „Poslyšte nás namálo“ zo zbierky A.Kmeťa „Prostonárodné vianočné piesne“, ktorú hudobne spracoval Mgr. art Dušan Bill a zbor Adoremus ju uviedol prvýkrát na Vianoce 2017. Nielen krásne melódie v citlivo spracovaných aranžmánoch, ale aj dialogické texty ju inšpirovali k myšlienke spojenia zboru s divadlom a vytvorenia hudobno-dramatického diela. Pastorálna omša bola doplnená o ďalšie piesne zo zbierky A.Kmeťa a zhudobnenými fragmentami z proroctva Izaiášovho, aby sa ideovo aj dejovo zjednotila línia príbehu.

Počas tvorivých príprav sa spočiatku skromný projekt začal meniť na unikátne dielo, ktoré nemá na Slovensku obdoby. Vianočné oratórium Prorokovaný je nielen príbehom o príchode prorokovaného Mesiáša, ale aj príbehom obyčajných ľudí, ktorí sa snažia hľadať Boha. A hoci doba, spoločnosť a človek v nej sa mení, predsa každý rok s pokorou v srdci obraciame svoj pohľad k nebu a očakávame Jeho príchod. Výnimočný charakter diela potvrdzuje aj účinkovanie Slovenského speváckeho zboru Adoremus pod vedením Mgr. Art Dušana Billa a sláčikového kvarteta Mucha Quartet. Vzhľadom na svoj špecifický charakter bude predstavenie uvedené exkluzívne iba v jedinom termíne 29.12.2018 o 19.00 v kostole sv. Štefana Kráľa v Trakoviciach.

Viac informácií na FB udalosti.  Predpredaj lístkov online.

-ah-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972