Žiaci tanečného odboru zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli včera 6. júna v Dome umenia svoje záverečné vystúpenia. Klasické, ľudové i moderné tance, filmové melódie, Macka Uška i Ružového pantera, ladné pohyby našich talentov a ešte mnoho ďalšieho videli návštevníci podujatia. Druhý koncert absolventov je na pláne dnes o 17:00 a ak chcete zažiť ďalšie tanečné vystúpenia, určite si nájdite cestu do Domu umenia.

IMG_3702_resize

Základná umelecká škola v Piešťanoch poskytuje svojim študentom základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu, ale toto vzdelávanie je súčasťou komplexného pôsobenia na jedinca v oblasti estetickej výchovy.

IMG_3800_resize

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972