Cyrilo-Metodské muzicírovanie chystajú v kostole

Cyrilo-Metodské muzicírovanie chystajú v kostole

2. júla 2015 Off Od PNky.sk

Súčasťou 60. ročníka Piešťanského festivalu je aj koncert pri príležitosti štátneho sviatku Cyrila a Metoda v nedeľu 5. júla o 19,00 h s názvom Cyrilo-Metodské muzicírovanie, ktorý sa bude konať v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.

 

 

Komorné trio v zložení Janka  HOKINA – soprán, recitácia, Štefan  ORVISKÝ – priečna flauta, klarinet, Peter  HOCHEL – organ predvedie diela s cirkevnými námetmi od Mikuláša Schneidera Trnavského či Pavla Křížkovského. Vstup je voľný.

 

 

 

Program:

Hospodine, pomiluj ny (chorál z 11. storočia)

Úvodné slovo: vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan – správca farnosti

Mikuláš Schneider – Trnavský: Hospodine, vyslyš nás

(na nápev z Cantus Catholici, 1655)

Mikuláš Schneider – Trnavský: Prelúdium (Benedictus)

Mikuláš Schneider – Trnavský: Baránku, čo hriechy sveta snímaš

(na nápev z Cantus Catholici, 1700)

Karol Strmeň: Žalm cyrilo-metodský (báseň z roku 1963)

Mikuláš Schneider – Trnavský: Nitra, milá Nitra

Pavel Křížkovský: Ejhle, oltář Hospodinův září (Píseň velehradská)

Mikuláš Schneider – Trnavský: Všemožúci večný Bože

(na nápev z Cantus Catholici, 1655)

Antonín Dvořák: Hospodin jest můj pastýř  (Biblické písně, op. 99, č. 4)

Antonín Dvořák: Bože, Bože píseň novou  (Biblické písně, op. 99, č. 5)

Mikuláš Schneider – Trnavský: Otče náš

Mikuláš Schneider – Trnavský: Ave Maria

-inf- ilustr. foto: M. Palkovič, archív PNky