Arcidiecézna galéria vystavuje liturgické odevy

10. februára 2012 Off Od

Ďalšia výstava usporiadaná v Galérii Trnavskej arcidiecézy s názvom Liturgický odev medzi minulosťou a prítomnosťou prezentuje sakrálne textílie – omšové rúcha v premenách času od 17. storočia až po súčasnosť.

[singlepic id=25357 w=320 h=240 float=left]„Hlavným cieľom výstavného projektu, ktorý približuje liturgický odev mimo rámca chrámu a liturgie, je objasniť širokej laickej verejnosti jeho špecifickosť, symboliku a estetickú hodnotu. Zároveň chceme poukázať na skutočnosť, že aj také tradičné náboženské artefakty ako sú sakrálne textílie – omšové rúcha – sa dajú stvárniť po umelecko-remeselnej i výtvarnej stránke tak, že sú pre človeka dnešnej doby príťažlivé a v určitom zmysle reflektujú súčasné módne trendy,“ povedala kurátorka výstavy Alena Piatrová.

[singlepic id=25360 w=320 h=240 float=left]Výtvarné a súčasne reprezentatívne stvárnenie liturgických odevov a textílií používaných v rámci rímskokatolíckej liturgie bolo podľa jej slov prestížnou úlohou textilného a krajčírskeho remesla. Pomocou reprezentatívnej vzorky vybratých druhov liturgických odevov poukazujeme na vývoj strihu, modifikáciu preferovaných výšivkárskych techník, materiálov, popularitu ornamentiky a ikonografických motívov. Liturgická obnova, ktorú priniesol Druhý vatikánsky koncil, sa dotkla aj liturgických rúch, čím sa postupne z historických sakrálnych textílií stali predmety muzeálnej hodnoty, ktoré je potrebné nielen ochraňovať pred zubom času, ale aj prezentovať.

[singlepic id=25359 w=320 h=240 float=left]„Koncepcia výstavy je postavená na tvorivom dialógu umelecko-remeselnej a krajčírskej tvorby starých majstrov a súčasných autoriek liturgického odevu. Vystavené historické rúcha pochádzajú výlučne z majetku Rímskokatolíckej cirkvi a prevažne ide o práce trnavskej proveniencie. Pozornosť odbornej i laickej verejnosti celkom určite upútajú liturgické rúcha z dielne Spolku Izabella (1895 – 1918) a jeho najkreatívnejšej vyšívačky Márie Hollósyovej (1858 – 1945), najmä tzv. zlatá kazula z roku 1899, za ktorú jej autorka získala striebornú medailu a Spolok Izabella zlatú Grand Prix na svetovej výstave v Paríži v roku 1900,“ informovala kurátorka.

Návrhy súčasných liturgických odevov z dielne autoriek Zuzany Botekovej, Zuzana Branišovej, Pavly Lazárkovej [singlepic id=25358 w=320 h=240 float=left]Trizuljakovej, Marty Bošelovej, Petry Graffe, Márie Fulkovej, Karin Rothenstein Kolčákovej a Jany Zaujecovej, boli verejnosti prvýkrát predstavené v auguste 2011 v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu pri Františkánskom kostole v Bratislave. V novom kontexte, v konfrontácii histórie a prítomnosti by mala ponúknuť návštevníkom, ale aj samotným nositeľom liturgických odevov – kňazom, estetický zážitok a taktiež konštruktívne podnety a odvahu pre inováciu.

Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia v podobe lektorských výkladov.

Výstava potrvá od 18. februára do 15. apríla v Galérii Trnavskej arcidiecézy, Jána Hollého 10, Trnava. Otvorené je denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 h.

Text: tlačová  správa Foto: Šymon Ondruš, Mário Dobšovič