Ak vás zaujíma história vo štvrtok 25. októbra 2018 zájdite do Piešťanského informačného centra. Seniorský parlament v spolupráci so Spoločnosťou M.R. Štefánika a Mestskou knižnicou mesta Piešťany vás pozývajú na prezentáciu 100 rokov od vzniku Československej republiky – M.R. Štefánik a jeho zásluhy s podtitulom Cesty a osobnosti česko-slovenskej štátnosti. Zaujímavé informácie vám sprostredkuje generál Svetozár Naďovič (*1939) a historik Michal Macháček (*1986). Podujatie začína o 17:30 h.

Hostia budú hovoriť o Štefánikovi, o vzniku ČSR, o histórii vzťahu Slovákov a Čechov, ale taktiež odpovedia na otázky divákov. Michal Macháček v Piešťanoch pred pár mesiacmi prezentoval svoju knihu o Gustávovi Husákovi, takže domácim priaznivcom histórie už nebude neznámou. Podujatie, ktoré inicioval rovnako Seniorský parlament malo slušnú odozvu, čo je zárukou, že aj tento raz sa máte na čo tešiť.

 

Generál Svetozár Naďovič

Narodil sa 5. júla 1939 vo Vrádišti. Pochádza z významnej učiteľskej rodiny, kde po absolvovaní gymnaziálneho štúdia v Trenčíne sa rozhodol pre vojenskú kariéru. Začal ju v Pechotnom učilišti v Lipníku nad Bečvou, kde po premiestnení doštudoval vo Vyškove na Morave a bol vyradený v hodnosti poručíka. V septembri 1959 ho pridelili k 4. Streleckej divízii do Havlíčkov Brod. V základných veliteľských funkciách pôsobil v 7. Streleckom pluku v Jidřichov Hradec a po reorganizácii divízie v 8. Tankovom pluku v Jihlave, kde súbežne absolvoval tankistickú odbornosť.

Od r. 1963 študoval na Vojenskej akadémii v Brne päťročný vojensko-inžiniersky smer v špecializácii tankovej a automobilovej techniky. V hodnosti kapitána ho najskôr umiestnili k 55. motostreleckému pluku v Trebišove a ustanovili do funkcie zástupcu veliteľa tankového práporu pre technické veci. Od 26.augusta 1968 sa stal zástupcom veliteľa pre technické veci v 64.tankovom pluku v Leviciach.

V r. 1972 – 1973 velil 10.tankovému pluku SNP v Martine. V r.1973 – 1975 v hodnosti podplukovníka študoval na Akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR Klimenta Jefremoviča Vorošilova v Moskve.

V r.1975 najskôr pôsobil vo funkcii náčelníka štábu 9.tankovej divízie v Tábore a potom, do októbra 1976, bol náčelníkom štábu 4.tankovej divízie v Havlíčkov Brod.

V r.1976 ho povýšili do hodnosti plukovníka a ustanovili za veliteľa 4.tankovej divízie, ktorej velil do roku 1982. Následne získal hodnosť generálmajora a funkciu náčelníka štábu 4.vševojskovej armády. V tejto funkcii pôsobil do roku 1986.

V roku 1986 sa stal zástupcom náčelníka štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne a v roku 1990 bol štátom ustanovený za náčelníka Správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z Československa. Ešte počas pôsobenia v tejto funkcii ho koncom mája 1991 vymenovali za náčelníka Hlavnej správy pozemných síl Československej armády až do rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky.

V Armáde Slovenskej republiky pôsobil v najvyšších funkciách až do odchodu do výslužby v r. 1997. V roku 2004 Ministerstvo obrany SR vydalo knižnú publikáciu Genmjr. Naďoviča pod názvom Čelom vzad! o dôstojnom odchode po nedôstojnom príchode. Generálmajor v.v. Naďovič je neustále činný v Klube generálov Armády SR.

Vyznamenania:
Za službu vlasti – 1970, Za zásluhy o obranu vlasti – 1972, Rad červenej hviezdy – 1983, Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. – 1990, Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1991, Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2010 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 2013 (KGSR), Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR), Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB)

Zdroj:  lecaproduction.com

 

Historik Michal Macháček

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. absolvoval štúdium na Ústave českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity a zahraničné pobyty na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a Historickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Zaoberá sa problematikou česko-slovenských a československo-sovietskych vzťahov a komunistického hnutia v 20. storočí, pričom sa zameriava na jeho politické elity, najviac na osobnosť Gustáva Husáka. Publikoval množstvo odborných i populárnych článkov, prednáša a spolupracuje na filmovej tvorbe s historickou tematikou.

Zdroj: knizniklub.cz

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972