Redakcia:

Tomáš Hudcovič – šéfredaktor

redakcia@pnky.sk

+421 910 960 610

 

Inzercia:

inzercia@pnky.sk

Vydavateľ:

HPA, s.r.o.
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972