Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum otvorili v pondelok 5. decembra expozíciu nesúcu názov „Karel IV. 1316 – 1378, císař na čtyřech trůnech“.  Prostredníctvom štrnástich vzájomne nadväzujúcich panelov zachytáva životnú púť a približuje osobnosť najvýznamnejšieho európskeho panovníka neskorého stredoveku. Výstava vznikla pri príležitosti 700. výročia narodenia významného panovníka a prezrieť si ju môžete do 5. januára v priestoroch na Pribinovej ulici.

karel_iv_cisar_na_ctyrech_trunech

Výstava predstavuje Karola IV. z niekoľkých uhlov pohľadu. Od antropologických výskumov jeho údajnej fyzickej podoby, cez históriu predkov a rodiny, výchovu v zahraničí, obdobie vlády a mocenské centrá ríše, jeho vzťah k ženám a sobášnu politiku, zbožnosť, zberateľské záľuby a tiež vnímanie panovníka v ostatných krajinách Koruny českej, ako aj pohľad českej historiografie na význam jeho osobnosti a historickú úlohu v dejinách. Textovú časť, ktorej autormi sú Jiří Fajt, Jan Royt a Milan Rudik, na paneloch dopĺňa obrazový materiál a fotografie dobových písomných dokumentov.

-inf/Zdroj a grafika: Piešťanské informačné centrum-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972