Connect with us

Koktail

Život a misia svätého Františka Xavierského

Published

on

Aj tento rok sme organizovali v čase od 21. novembra do 15. decembra cestu za sebapoznaním do južnej Indie, v šľapajach najväčšieho kresťanského misionára svätého Františka Xavierského (1506 – 1552). Tento pôvodom Španiel bol blízkym spolupracovníkom Ignáca z Loyly – zakladateľa Rádu jezuitov (Spoločnosti Ježišovej).

Keď sa pápeža Františka pýtali, či si dal meno po sv. Františkovi z Assisi alebo po sv. Františkovi Xavierskom, odpovedal, že ho inšpiroval sv. František z Assisi, ochranca chudobných. Aj v indickom meste Goa pôsobil nielen sv. František Xavierský, ale aj Rád františkánov, ktorí tu majú svoje sídlo, ako i Rád dominikánov.

Pred niekoľkými rokmi som sa dozvedela o pozostatkoch sv. Františka Xavierského v Goa, uložených v tomto meste, priamo v katedrále Jezuliatka. Nevedela som žiadne podrobnosti o jeho živote, a tak som si myslela ako mnohí iní, že sv. František z Assisi je mi bližší. Zlom v mojom živote urobila výstava Kresťanstvo v Indii, kde som sa dozvedela, že pozostatky sv. Františka Xavierského sa nerozkladali. Podobne ako telo jogína Mahaprabhudžiho, ktorý vyvanul vo veku 135 rokov. Rok vopred oznámil svoj odchod na 5. decembra 1963 v indickej dedine Khatu, a rovnako sa nerozkladalo telo jogína Joganandu v Kalifornii, za účasti popredných lekárov. Avšak sv. František Xavierský sa stal svätým aj pre čosi iné. Patril k ľuďom, ktorý rozprával s Bohom a modlil sa k Bohu o vedenie, správne rozhodnutia denne. Naviac bol človekom činu, nie iba pekného slova. Keď napr. napísal list portugalskému kráľovi, v ktorom ho informoval o neduhoch a zlodejčinách jeho úradníkov, dodal „najviac škodia kresťanstvu kresťania….“. Jeho listy boli popretkávané láskou a múdrosťou, tak nezostalo len pri slovách, ale dosiahol nápravu a očistil mnohé kresťanské komunity od parazitov.

Do Goa sme docestovali v predvečer veľkých 10-dňových osláv odchodu sv. Františka Xavierského z tela, ktoré vyvrcholili 3. decembra 2016. Potešilo nás, že sme sa mohli zúčastniť aj omše, aj prežiť tieto dni tak blízko tohto výnimočného svätca, ktorého výnimočný životný príbeh pozná len málo ľudí. Aj preto, že kresťanstvo v Indii je pre mnohých neznáme. František Xavierský opustil rodné Navarro ako syn šľachtica, ktorý mal pred sebou sľubnú kariéru. Avšak mladý talentovaný profesor vied, teológie, filozofie na Sorbonne v Paríži, sa zoznámil so španielskym mysliteľom Ignácom z Loyly, ktorý ho zasvätil do duševných cvičení, aby spoznal svoju misiu tu na Zemi. Silná vôľa Ignáca zmenila predstavu o živote mladého Františka, ktorý sa rozhodol slúžiť Bohu v novozaloženej Ježišovej spoločnosti ako misionár v ďalekej Indii. A tak vstúpil ešte s dvomi spolu bratmi na loď portugalských moreplavcov a oboplávali mnohé krajiny.India-14_resize

Do Indie dorazili r. 1542 a precestoval 80 000 km v nasledujúcich 11 rokoch konajúc dobro ľuďom rôznej pleti, národnosti, etniky, majetkových pomerov. Dokázal spojiť vedcov, náboženských vodcov rôznych vierovyznaní a národností, duchovných, laikov, moreplavcov, obchodníkov plávajúcich za svojím snom, aby si vzájomne pomáhali v duševnom a spirituálnom rozvoji. Žil prakticky, dobrodružne, živou spiritualitou. Zomrel na ostrove Shangchuan v Číne, keď sa snažil dostať do zakázaného impéria s cieľom oboznámiť čínskych vedcov, mysliteľov, duchovných predstaviteľov a predovšetkým ľudí o učení a láske Ježiša. Podobne ako sa dnes vedenie Číny správa k Dalajlámovi, aj František narazil na silný odpor a strach.

Už pár dní v šľapajach sv. Františka Xavierského nám umožnilo pocítiť jeho silu a lásku k ľuďom, k nám aj po jeho smrti. Áno, duša nezomiera. A svätci robia zázraky aj po smrti. Mali sme možnosť stretnúť brilantného experta na históriu kresťanstva v Indii, ktorý nám ukázal rôzne miesta, spojené so životom sv. Františka a precízne zaevidované. Taktiež sme mali možnosť oboznámiť sa s miestami, kde pôsobil František Xavierský v Tamil Nadu v Chennai, kde sú pozostatky apoštola sv. Tomáša. Práve František po viacerých storočiach pomohol obnoviť vieru raných kresťanov žijúcich v južnej Indii, aby sa táto najstaršia kresťanská línia od príchodu sv. Tomáša do Indie r. 52 udržala. FX_resize
Od r. 1554, kedy priniesli takmer neporušené telo sv. Františka z Číny do Goa, a jeho neustála prítomnosť tu priniesla mnohé dobrodenia a požehnania. Aj preto ho Goania vyhlásili za Pána Goa (Lord of Goa). Zachránili sa tisícky jeho listov, ktoré písal svojmu priateľovi, Ignácovi z Loyly a ďalším bratom a verejným činiteľom, kráľovi, kráľovnej, pápežovi, atď. A tak sa nám pred očami vynára velikán sv. František Xavierský, ktorý žil svoj živý sen „jednej ľudskej rodiny“ takmer pred 500 rokmi, ktorý si našiel cestu do mnohých sŕdc. Na tejto ceste v jeho šľapajach vstúpil aj do môjho srdca.

Viac o ceste Piešťancov po južnej Indii sa dozviete vo štvrtok 29.12.2016 o 16h., na Winterovej 3 (2.posch.) Piešťany. Súčasťou besedy bude premietanie dokumentu Milosť, odhodlanie a chvála. Grace, Guts and Glory (v anglickom jazyku) o živote sv. Františka Xavierského. Tešíme sa na Vás. Dajte vedieť ostatným a nalaďte sa na prežitie duchovných sviatkov.

Ind_2016_01 204_resize

-PhDr. Anna Galovičová – čestná predsedníčka, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, predsedníčka – Slovenská sieť proti chudobe, predsedníčka – Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva-

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články