V priestoroch Základnej školy Brezová sa vo štvrtok 1. februára uskutočnil 1. školský ples, ktorý bol určený pre žiakov 7., 8., a 9. ročníka. Iniciatíva uskutočnenia tejto spoločenskej akcie prišla zo strany samotných žiakov a vďaka ústretovosti a ochote našej pani riaditeľky Fačkovcovej bolo možné ples zorganizovať.

Veľmi nás teší, že sa žiaci stretli v takom hojnom počte a spoločne sa zabávali až do poslednej minúty. V mene všetkých žiakov sa chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa zúčastnili tohto pekného večera a tiež ZRPŠ pri ZŠ Brezová za poskytnutý finančný príspevok,“ uviedla na margo podujatia Lucia Tománková.

Žiaci 9. ročníka sa postarali o prípravu plagátu, pozvánok, o výzdobu miestnosti, tombolu aj o samotný program. Voľná zábava sa striedala so súťažami, z ktorých si výhercovia odniesli sladkú odmenu. Keď sa žiaci chceli v pokoji porozprávať a oddýchnuť si od tancovania, mohli sa pohostiť sladkým a slaným pečivom i nápojmi, pričom o pripravené maškrty sa pričinili šikovní rodičia. 

red/Text a foto: ZŠ Brezová, Lucia Tománková-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972