Mestské zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom prvoaprílovom zasadnutí rozhodlo reagovať na udalosti zo štvrtku 30. marca, kedy viceprimátor Michal Hynek odstúpil z funkcie viceprimátora Mesta Piešťany. Mnohí poslanci boli touto správou tak zdrvení, že sprvu nevedeli ako na vystúpenie viceprimátora patrične zareagovať.

Ich letargiu, smútok a neprítomné výrazy naštartoval výkrik, ktorý sa vydral z radov prítomných občanov mesta a otriasol celou rokovacou sálou. „Pomenujte po viceprimátorovi námestie!“ zneli smelé slová statočného muža. Zosmutnených zástupcov ľudu v poslaneckých laviciach akoby niekto polial živou vodou, utvorilo sa niekoľko hlúčikov a začalo sa vášnivo diskutovať.

Zamestnanci radnice nakoniec správne pripomenuli, že by sa nemalo zabúdať ani na pred časom odstúpeného druhého viceprimátora Tomáša Hudcoviča. Lokalita v meste by mala podľa ich opodstatnenej námietky dostať čestný názov Námestie odídených viceprimátorov, pričom jeho súčasťou by malo byť aj pietne miesto osadené pamätnou tabuľou.

Na uznesení sa po necelej štvrťhodine poslanci naprieč celým politickým spektrom zhodli napriek predchádzajúcim nešvárom jednohlasne. Zatiaľ nie je jasné, či bude na počesť odídených viceprimátorov pomenované Námestie slobody, 1. mája, Janka Kráľa, SNP, alebo Mariánske námestie. O prvoaprílovom žarte budú musieť zahlasovať prostredníctvom ankety obyvatelia mesta.

-1. apríl-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972