Základná škola Brezová oslavuje v aktuálnom školskom roku 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizuje v stredu 25. mája o 15:00 prehliadku budovy, počas ktorej sa môžete oboznámiť s jej históriou i súčasnosťou. Zástupcovia školy srdečne pozývajú všetkých rodičov, absolventov i priateľov školy. 

ZŠ Brezová (3)

Z histórie školy.

1. septembra 1975 sa v novej VII. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch zišlo 819 žiakov so svojimi učiteľmi, ktorí prišli s nimi z preplnených ostatných základných škôl v meste. Prvým riaditeľom bol pán Peter Poprac, jeho zástupcami Alexander Jambor a Július Matulčík. V druhom roku pôsobenia nastali zmeny vo vedúcich funkciách i v učiteľskom kolektíve. Do dôchodku odišiel p. Poprac, na jeho miesto riaditeľa školy nastúpil pán Jambor, ktorý viedol školu až do svojej predčasnej smrti v roku 1990.

Po celú dobu to bolo ťažké obdobie, lebo všetci pracovali v preplnených priestoroch, keď sa každý rok riešil problém, kde pribúdajúcich žiakov umiestniť. Najvyšší počet žiakov 1501 navštevoval školu v roku 1989/1990.Tento stav zotrval až do 1.9.1992, kedy na sídlisku A. Trajan otvorili IX. ZŠ.

Školu od roku 1990 do roku 2009 viedla Daniela Tarasovičová. Od roku 2010 v jej čele stojí Bronislava Fačkovcová. V roku 2010 škola oslávila svoje 35. výročie, ale čas neudržateľne plynie. 35 rokov ľudského života nie je veľa, ale 35 rokov života školy je pomerne dosť, lebo tento vek je znásobený všetkými osudmi ľudí pôsobiacich v tejto škole, osudmi našich žiakov, z ktorých mnohí šíria dobré meno našej školy nielen doma ale i za hranicami vlasti. Právom môžeme byť na nich hrdí. Za 38 rokov trvania školy jej učitelia i žiaci urobili veľký kus práce a dosiahli mnohé významné úspechy, ktorými sa navzájom obohatili.

-lt/Zdroj: Základná škola Brezová/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972