Základná škola F. E. Scherera pripravuje na pondelok 6. marca 2017 o 14.00 hodine Deň otvorených dverí, pre budúcich školákov a ich rodičov chystá bohatý program. Užiť si budú môcť prezentáciu školy v počítačovej učebni, maľovanie pre deti, hry na počítačoch, ale aj súťaživé hry v malej telocvični a tvorivé dielne v odbornej učebni na kreslenie i v prvej triede. Na deti čakajú vedomostné súťaže v interaktívnych jazykových učebniach anglického a nemeckého jazyka, aktivity v Školskom klube detí, výstavka prác žiakov a pohostenie z dielne školskej jedáleň, ktorá pripraví ochutnávku zdravých nátierok.

Základná škola F. E. Scherera čaká rovnako ako ďalšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, naplánovaný je na 7. apríla od 14.00 h do 18.00 h a 8. apríla v čase  od 08.00 h do 12.00 h.

-red/Zdroj a foto: Základná škola F. E. Scherera-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972