Stredná odborná škola Rakovice chystá od štvrtka 26. októbra Dni otvorených dverí Rakovická Jesienka. Pozvaní sú všetci žiaci, rodičia, výchovní poradcovia i budúc žiaci, či priaznivci školy, pre ktorých je počas troch dní pripravený bohatý program.

Program:
 Prezentácia študijných a učebných odborov
 Floristický workshop
 Prehliadka floristických prác
 Praktické ukážky služieb v cestovnom ruchu
 Ochutnávka ovocných špecialít „Ovocné hody“
 Predaj „smútočných dekorácií“
 Prehliadka školy a školského internátu
 Ukážky experimentálnej práce vo výučbe biológie a chémie

„Rakovická Jesienka“ sa koná v dňoch 26. – 28. októbra 2017
26. október 09:00 – 16:00 hod.
27. október 09:00 – 14:00 hod.
28. október 09:00 – 12:00 hod.

Viac info na www.sosrakovice.sk.

-red- Foto: www.sosrakovice.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972