Zajtra štartuje Rakovická Jesienka

Zajtra štartuje Rakovická Jesienka

25. októbra 2017 Off Od PNky.sk

Stredná odborná škola Rakovice chystá od štvrtka 26. októbra Dni otvorených dverí Rakovická Jesienka. Pozvaní sú všetci žiaci, rodičia, výchovní poradcovia i budúc žiaci, či priaznivci školy, pre ktorých je počas troch dní pripravený bohatý program.

Program:
 Prezentácia študijných a učebných odborov
 Floristický workshop
 Prehliadka floristických prác
 Praktické ukážky služieb v cestovnom ruchu
 Ochutnávka ovocných špecialít „Ovocné hody“
 Predaj „smútočných dekorácií“
 Prehliadka školy a školského internátu
 Ukážky experimentálnej práce vo výučbe biológie a chémie

„Rakovická Jesienka“ sa koná v dňoch 26. – 28. októbra 2017
26. október 09:00 – 16:00 hod.
27. október 09:00 – 14:00 hod.
28. október 09:00 – 12:00 hod.

Viac info na www.sosrakovice.sk.

-red- Foto: www.sosrakovice.sk