Connect with us

Koktail

Zajtra najprv dážď meteorov a potom zatmenie Slnka

Published

on

Na utorok 4. januára si príroda pripravila pre nás krásny novoročný darček. V nočných hodináchbudeme môcť nad našimi hlavami sledovať meteorický roj Kvadrantíd. Za hodinu počas maxima, ktoré nastane tesne pred svitaním budeme môcť vidieť až 90 meteorov, ľudovo nazývaných padajúce hviezdy. Neskôr, v priebehu dopoludnia budeme môcť pozorovať ďalšie nezvyčajné vesmírne divadlo – čiastočné zatmenie Slnka.

[singlepic id=8966 w=320 h=240 float=left]Meteor je jav, ktorý vzniká pri prechode meteoroidu cez našu atmosféru. Vplyvom trenia sa zohrieva až natoľko že zanecháva za sebou jasnú žiariacu stopu. Názvy meteorických rojov sa vzťahujú na miesto odkiaľ na oblohe zdanlivo vylietajú. Názov roja Kvadrantidy je však trochu vzácny. Roj je pomenovaný po dnes už neexistujúcom súhvezdí. Radiant – teda miesto odkiaľ meteory zdanlivo vylietavajú leží na rozhraní súhvezdí Drak a Pastier. Stačí preto ak nadránom vyjdete na miesto s dobrým výhľadom na oblohu podľa možnosti čo najďalej od mesta, kde budete mať nerušený výhľad na východnú, prípadne severovýchodnú časť oblohy /v týchto miestach sa bude nachádzať postupne vychádzajúci radiant meteorického roja/. Samozrejme že sa teplo oblečte a pripravte si zásobu želaní na splnenie. Počas maxima budete môcť vidieť každú minútu jeden meteor. Pri vysokej intenzite meteorických rojov hovorievame o meteorických dažďoch – v takých prípadoch sa zvykne hodinová frekvencia pohybovať aj na úrovni viac ako tisíc meteorov.

Neskôr, v priebehu dopoludnia budeme môcť pozorovať ďalšie nezvyčajné vesmírne divadlo – čiastočné zatmenie Slnka. Nebude to také úchvatné ako si možné pamätáte z úplného zatmenia Slnka, ktoré bolo možné pozorovať u našich južných susedov v lete 1999, ale aj tak bude stáť za to, pozrieť sa na postupne sa zakrývajúcu časť Slnka. Na [singlepic id=8964 w=320 h=240 float=right]pozorovanie je dobré použiť tmavé zváračské sklo, alebo okuliare na zatmenie, ktoré vám ešte možno z toho úplného zatmenia ostali. Prípadne si môžete na www.tromf.sk také objednať. Nízka výška Slnka počas týchto dní hrá do kariet fotografom, ktorí budú môcť vhodne zakomponovať zatmenie do krajiny a získať celkom pútavé zábery.

Zatmenia Slnka vznikajú pri vhodnom postavení Slnka, Mesiaca a Zeme. Pri úplnom zatmení Slnka musí byť presne v priamke spojnica Slnko-Mesiac-Zem, zároveň musí byť Mesiac vo vhodnej vzdialenosti od Zeme. V presne takej, aby sa uhlovo rovnala priemeru slnečného disku. Ak je vzdialenosť Mesiaca väčšia, to znamená že uhlový rozmer Mesiaca na oblohe je menší nastane prstencové zatmenie Slnka. Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe, preto sa jeho vzdialenosť od Zeme v priebehu obehov mení. Tretím typom zatmenia, ktoré nastane aj teraz je zatmenie čiastočné. Pri ktorom spojnica Slnko-Mesiac-Zem nie je v úplnej rovine.

[singlepic id=8965 w=320 h=240 float=left]Ani si neuvedomujeme, ale zatmenia Slnka, ktoré môžeme na Zemi pozorovať sú výnimočným úkazom, ktorý nie je možné v takej podobe ako na Zemi pozorovať nikde v slnečnej sústave a možno ani nikde vo vesmíre. Na to aby mohlo nastať úplné zatmenie Slnka musí byť uhlový, teda zdanlivý rozmer Mesiaca a Slnka presne rovnaký. V našom prípade je Mesiac v presne takej vzdialenosti a toľkokrát menší, že sa zdanlivý rozmer Mesiaca rovná niekoľkonásobne väčšiemu a zároveň vzdialenejšiemu Slnku.

Mesačný kotúč začne zo slnečného disku ukrajovať krátko po ôsmej ráno. Tesne po východe Slnka. Počas maximálnej fázy, pri ktorej bude zakrytých takmer 80% povrchu Slnka bude Mesiac prechádzať vrchnou stranou a bude to vyzerať ako keby sa Slniečko na nás naozaj usmievalo. Maximálna fáza nastane  o 9:29 SEČ. Vesmírne divadlo skončí posledným kontaktom dve minúty pred jedenástou hodinou dopoludnia.

Ak teda vyjde počasie určite bude stáť za to, ráno si trochu privstať a pozrieť aký novoročný darček nám dá príroda. Posledné čiastočné zatmenie Slnka sme mohli nad našim územím pozorovať v auguste 2008 a na to najbližšie si budeme musieť počkať až do 20. marca 2015.

Na internete budete môcť zatmenie sledovať napríklad z týchto nemeckých stránok http://www.sofi2011.de/livebericht.htm, alebo z observatória v Izraeali http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html.

Text a foto: Peter Zbončák

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články