Záver školského roka bol v Strednej odbornej škole v Rakoviciach netypický tým, že štrnásť študentov absolvovalo súbežne v priebehu júna zahraničné stáže v Rakúsku a vo Fínsku v rámci mobilitného projektu Erasmus+.

„Grüss Gott“ a pred každým jedlom „Mahlzeit“ – takto sa zdravilo sedem študentiek SOŠ Rakovice na zahraničnej stáži v Rakúsku. Tradične 20-dňová  stáž sa začala v partnerskej škole v Pyhre. Po zoznámení sa s rakúskymi spolužiakmi okamžite opadli prvé obavy z komunikácie v nemčine a angličtine. Ďalšie pobyty nasledovali v školách v Hohenlehen, Langenlois, Hollabrun a Gamming. Študentky vykonávali odborný výcvik v školách zameraných na živočíšnu a rastlinnú výrobu, záhradníctvo, lesníctvo a bioprodukciu v poľnohospodárstve. Okrem odborného výcviku rakúski partneri pripravili nesmierne zaujímavé zážitkové exkurzie a návštevy kultúrnych pamiatok, napríklad prehliadku vládnych budov Dolného Rakúska v jeho hlavnom meste St. Pölten, benediktínskeho opátstva v mestečku Melk, zážitkových záhrad blízko mesta Langenlois, ale i návštevu termálneho aquaparku.

Rakúsko - v kováčskej dielni Rakúsko - prehliadka mesta St. Polten

Rakúsko - prehliadka kláštora v meste Melk

Život v navštívených rakúskych školách bol veľmi akčný, dokonca i cez víkend sa naše študentky zapojili do organizovania školskej slávnosti s názvom „Der Heurige“ – ľudovej slávnosti, kde žiaci pripravujú a ponúkajú na predaj tradičné jedlá z bio potravín vyrábaných priamo v škole.

„Hei“ sa zdravili študenti v Krajine tisícich jazier – Fínsku. Sedem študentov  absolvovalo 14 dňovú stáž v partnerskej lesníckej škole v malebnom mestečku Ähtäri v strednom Fínsku.


Fínsko - prehliadka skleníkov

Študenti mali možnosť porovnať fínsky vzdelávací systém, kde sa kladie dôraz predovšetkým na prax, s našim slovenským. Fínsko je krajina s množstvom lesov a obyvatelia sa o prírodu príkladne starajú. Naši stážisti sa o tom presvedčili  pri vysádzaní stromčekov alebo čistení lesa, keď mali možnosť motorovou pílou zrezať svoj vlastný strom . Bol to zážitok a nová skúsenosť, keďže pre väčšinu to bolo prvý krát v živote. Okrem týchto aktivít študenti pomáhali pri zbere a triedení rajčín, samozrejme v bio kvalite.

Fínsko - zber rajčín

Okrem odborného výcviku fínski partneri pripravili exkurzie a návštevy kultúrnych pamiatok, aby zoznámili našich žiakov s prostredíma kultúrou krajiny. Študenti navštívili múzeum automobilov, módy, sakrálne pamiatky, miestnu ZOO.Miestna škola tiež ponúkala množstvo voľnočasových aktivít, napríklad člnkovanie, saunovanie, výborne vybavenú telocvičňu s fitness alebo počítačovú miestnosť.

Všetci študenti, ktorí sa zúčastnili zahraničných stáží prostredníctvom európskeho projektu Erasmus+ konštatovali, že pobyt v partnerských školách ich obohatil o nové skúsenosti z praxe, osvojili si nové zručnosti, precvičili sa v komunikácii v cudzom jazyku v zahraničí, získali nové zážitky a priateľov.

Text a foto: Ing. Zuzana Bučková, SOŠ Rakovice

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972